Samtalscafé – Vägen tillbaka

11 OKT 2017
Skrivet av :

Från utanförskap, psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk. Eller kort och gott – Vägen tillbaka.

Kristian Johansson

Den resan bjöd Kristian Johansson på vid onsdagskvällens samtalscafe på ABF.

I en fullsatt lokal fick åhörarna lyssna till en lång och snårig berättelse som lett Kristian fram till att han idag är (H)järnkollsambasadör.

(H)järnkolls viktigaste uppgift enligt dem själva är att öka öppenheten om psykisk ohälsa.

Med hjälp av sina ambassadörer vill man skapa öppenhet, engagemang och minska fördomar kring psykisk ohälsa i arbetslivet, inom vården, i media och bland allmänheten.

Ambassadörerna kan erbjuda en unik insikt och kunskap i hur exempelvis chefer och kollegor kan arbeta förebyggande och ge rätt stöd när en medarbetare har eller får psykisk ohälsa.

De vill att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter.

Något som kan verka självklart men finns en del att arbeta på.

Text och Foto: Lars-Erik Lundberg

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.