Planer för Lavergruvan ger ny detaljplan för Vistträsk

30 OKT 2017
Skrivet av :

– Blir det ett grönt ljus för koppargruvan i Laver ligger Vistträsk bra strategiskt till och kan därför bli extra intressant, både vad gäller bostäder och industrifastigheter. Därför har vi valt att se över den nuvarande detaljplanen för byn. Att planera för nya villatomter är ett viktigt inslag för en livskraftig bygd, säger kommunalrådet Helena Öhlund.

Den nuvarande detaljplanen för Vistträsk fastställdes 1955. Den aktuella planen har än så länge fungerat bra. I och med planerna för en gruva i Laver har Älvsbyns kommun påbörjat arbetet med att upprätta en ny detaljplan och eventuellt revidera den gamla planen.

– Blir gruvan av kommer byn troligtvis att expandera och man måste ge möjlighet till det. Än finns inget godkännande av gruvbrytning, men istället för att gå och vänta och vänta på ett beslut vill kommunen göra det här i förebyggande fall, berättar Erik Isaksson, ny stadsplanerare på Älvsbyns kommun.

Stadsplaneraren Erik Isaksson visar upp den gamla detaljplanen för Vistträsk.

Än så länge ligger projektet på planeringsbordet.

– Blir Laver inte av finns möjlighet för Vistträsk att utvidgas i alla fall. Det är bättre att ligga ett steg före än ett steg efter. Vi har sett exempel i just gruvorter där man avvaktat för länge och sedan upprättat detaljplaner i all hast utan att de varit helt genomtänkta med många problem som följd, vilket vi vill undvika, säger Erik Isaksson.

Redan nu har berörda bybor blivit informerade om det kommande arbetet.

– Just nu är det i planeringsfasen, men vi har redan informerat byborna via byaföreningen att det här är på gång, så att de vet vad som kommer att hända. Än så länge har det låtit positivt. Vi hoppas att en ny grundkarta för Vistträsk levereras i höst så att arbetet med att ta fram en ny detaljplan kan börja.

Faktaruta

En detaljplan är ett juridiskt dokument som bestämmer markanvändningen i ett samhälle. Exempelvis var det går bra att bygga bostäder, placera vägar och var man får uppföra industrier. Det är även i detaljplanen som byggrätter regleras. När en detaljplan upprättas sker kontakt med de berörda medborgarna och myndigheterna genom samråd, där man har chans att yttra sig i frågan. När planen är klar skickas den vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Text & foto: Robin Nilsson

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.