Kungörelse kommunfullmäktige Älvsbyns kommun

09 OKT 2017
Skrivet av :

KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder i förvaltningsbyggnaden Storgatan 27, Lokal Forsen, måndag den 16 oktober 2017 kl 13.00, för behandling av nedanstående ärenden.

– Upprop

– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll

– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

♦ Delgivningar KF 2017-10-16

♦ Kommunal representation – riktlinjer

♦ Avgift för utlämnande av allmänna handlingar

♦ Sammanträdesplan 2018

♦ Investeringsbudget 2018

♦ Skattesats 2018 – Utdebitering 2018

♦ Drift-, resultat-, finans- och balansbudget 2018 samt plan för 2019 och 2020

♦ Delårsrapport per augusti 2017

♦ Val av ersättare (sd) i kommunstyrelsen

♦ Val av ledamot (s) i kommunstyrelsen, budgetberedningen, miljö- och byggnämnden och styrelsen för Älvsbyns fastigheter AB

♦ Redovisning av hur lokalt partistöd har använts under år 2016

♦ Ändring av bolagsordning för IT Norrbotten

♦ Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) – Årsredovisning 2016

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Peter Eriksson   Lilian Johansson

Ordförande      sekreterare

 

Här kan du ladda ner hela ärendeförteckningen som utskriftsvänlig Pdf.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.