Kompetens för alla, insatser som gör skillnad

Under onsdagen hölls en så kallad spridningskonferens på Älvsbyns Folkhögskola, där företrädare från Arvidsjaurs, Piteå och Älvsbyns kommuner och Arbetsförmedlingen pratade om ”Kompetens för alla – insatser som gör skillnad”.

70 inbjudna fanns på plats i Folkhögskolans aula, där projektledaren Ylva Lindström började med att berätta om hur Socialfondsprojektet föddes 2015 ”Kompetens för alla, insatser som gör skillnad”, som fortsätter till den 31 augusti 2018.

– 250 personer ska delta i projektet. I dag har vi skrivit ut 126 personer och ungefär 60 procent av dem har gått till arbete eller studier.

På plats fanns projektledare, projektmedarbetare, deltagare, arbetsgivare, tjänstemän och politiker och kommunalråden från tre kommuner Arvidsjaur, Piteå och Älvsbyns.

Projektet ska underlätta för personer med funktionsnedsättning och nyanlända invandrare att komma in på arbetsmarknaden.

Både företagare, personal och deltagare i projekt fick lätta på sitt hjärtat genom att berätta om de insatser som gjort skillnad.

Väkte intresset

Anders Abrahamsson från Nord Tool i Piteå, berättade om hur det kom en föga intresserad praktikant som projektet tänkt vara lämplig.

Denne var då klädd lite lustigt med bakåtvänd keps och inte direkt intresserad av arbetet, men han visades runt och helt plötsligt själv ville städa.

– Det fick han och under en kortare tid fick han prova på detta.

– Sen gick det fort då han lärde sig maskiner och arbetsuppgifter utöver att han städade.

– När väl intresset kom var han just den vi sökte och i dag ingår han i ordinarie verksamhet, säger Anders Abrahamsson.

– Verkligen en som fick en chans..

Känna efter

Anne Labba Arbetskonsulent/Älvsbyns Kommun

– Vi från Älvsbyns kommun tyckte att de var många unga utan gymnasieutbildning då projektet startades upp, säger Anne Labba Arbetskonsulent.

– I samarbete med Folkhögskolan och Vuxenutbildningen har många fått möjlighet att prova på att studera, vilket gett möjlighet till att prova på att studera ett tag och känna på om man klarar av det.

– Detta har gjort att flera kunnat gå vidare och ta flera steg inom projekte, avslutar Anne.

Var står projektet idag?

Fr.v. Carol Hansson, Håkan Johansson, Helena Öhlund, Leine Norén och Lotta Åman.

Under eftermiddagen hölls sedan en sammanfattande diskussion om: Projektets utmaningar just nu, styrkor/vad har vi,vad blir nästa steg.

I panelen deltog Lotta Åman Kommunstyrelsens ordförande/Kommunalråd i Arvidsjaur, Leine Norén lärare Älvsby folkhögskola, Helena Öhlund Kommunstyrelsens ordförande/Kommunalråd i Älvsbyn,
Håkan Johansson Samhällsbyggnad Piteå Kommun och Carol Hansson Arbetsförmedlingchef Pite älvdal.

Citat

– Det har blivit verkstad av projektet sa Lotta Åman.

– Älvsby folkhögskola har två målgrupper nysvenskar och de personer som misslyckats och inte klarat av grundskola/gymnasie. – Vi måste låta detta ta tid, sa Leine Norén.

– Vi skall fortsätta detta goda arbete och projektet, som har lyckats så bra och ta med detta i det fortsatta projektet, sa Helena Öhlund.

– Var är det vi har vår arbetskraftresev, jo bland dessa elever som gått in detta projekt. Så vi måste ta vara på detta lyckade projekt, sa Håkan Johansson.

– Vårat uppdrag är ju att hjälpa arbetsgivarna med sin arbetskraft och arbeten.

– Samverkan blir så viktigt och samverkan är A-O i vår verksamhet, sa Carol Hansson.

– 250 personer ska delta i projektet. I dag har vi skrivit ut 126 personer och ungefär 60 procent av dem har gått till arbete eller studier, sa Ylva Lindström projektledare.

./.

Pressmeddelande från Piteå Kommun
Personer med funktionsnedsättningar och nyanlända invandrare – det är grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men tack vara nya arbetsmetoder har nästan hälften av deltagarna i projektet Kompetens för alla fått jobb. Här är framgångssagan som skapats i ett samarbete mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och ett gäng lokala företagare. Arbetslösheten sjunker i landet i stort, men nyanlända och personer med funktionsnedsättning har fortfarande mycket svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Bland nyanlända är den främsta orsaken bristfällig svenska, medan psykisk ohälsa och drogproblem är vanligt förekommande bland personer med funktionsnedsättningar. Trots detta har nu projektets medarbetare i Piteå, Älvsbyn och Arvidsjaur lyckats få ut nästan hälften av projektdeltagarna i jobb. Sedan projektstarten oktober 2015 har 57 personer fått jobb och 19 personer börjat studera av totalt 126 arbetssökande. Projektet pågår till 31 augusti 2018. – Det är ett enastående resultat. Utan projektet skulle det ta betydligt längre tid, säger Ylva Lindström, projektledare vid Piteå kommun. Nya arbetsmetoder och samverkan Kompetens för alla är ett samverkansprojekt mellan Piteå kommun, Arvidsjaur kommun, Älvsbyn kommun och Arbetsförmedlingen. Förklaringen till framgångarna heter bland annat nya arbetsmetoder. Till exempel matchas deltagarna mot arbetsmarknaden på ett annorlunda sätt än vanligt. – Vi har sett att det behövs ett engagemang utöver det vanliga för att lyckas. Våra medarbetare besöker till exempel företagen personligen och letar upp behov som finns av personal. Vi jobbar vidare med språkstöd för nyanlända och med att skapa förtroende hos arbetsgivarna, berättar Ylva Lindström. Nordtool i Öjebyn är ett av företagen som hyllar arbetsmetoden och som anställt en person från projektet. Den nya medarbetaren är en man i 30-årsåldern som varit arbetslös i flera år. – I början var jag ganska tveksam, men efter en god kontakt med matcharen så gav vi det ett försök. Det har varit succé från dag ett, men vi hade nog inte anställt honom utan projektets intensiva uppvaktning. I dag är jag mycket glad att vi gjorde det, säger Anders Abrahamsson på Nordtool. Idag, onsdag 25 oktober, bjöd projektet in till en temadag om projektet, de framgångsrika arbetsmetoderna och det projektet åstadkommit hittills. Under dagen medverkade ett 70-tal projektmedarbetare, deltagare, företagare, politiker och andra intresserade. Temadagen genomfördes på Älvsby folkhögskola.
 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.