Hört och Hänt på Bygden

Älvsbyns forskarförening hade medlemsmöte under tisdagskvällen, med besök av Jan Lundkvist föredetta insändarredaktör på Piteå-Tidningen, som berättade fritt om ”Hört och hänt på Bygden”.

Han bjöd på en resa under hundratals år med lite nedslag här och där i historien omkring älvsbyn och Pitebygden.

Drygt ett åttiotal personer hade samlats för att ta del av Jans många små historier.

Älvsbyns historia är ju också kyrkans historia och inte minst de präster som varit aktiva genom åren och Jan gav åhörarna en inblick bakom den välputsade fasaden hos en yrkesgrupp vars ord var lag en gång i tiden.

Han berättade även om sina kontakter med efterlevande till många av de som utvandrat till Amerika, samt den del av sina kontakter och framförallt en inblick i det enorma arbete som krävs för att spåra upp dem.

Kvällen bjöd även på lotteri och avslutades med kaffe.

Text och Foto: Lars-Erik Lundberg

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.