Gravstensinventering i Älvsbyn

10 OKT 2017
Skrivet av :

Älvsbyns forskarförening har under året fortsatt med gravstensinventering.

Detta för tredje året på raken inom Älvsbyn efter ett upprop för Sveriges Släktforskarförbund om att genomföra gravstensinventering.

Idag kan de räkna in 7315 poster (Dödas namn), fördelat på Älvsby Gamla kyrkogården 2512, Nya kyrkogården 4420 och Skogskyrkogården 383, fördelat på 3197 gravar.

Det blir många timmar med arbete, detta utan tidspress.

Fr.v. Catharina Berggren, Inger Torgersson och Ann-Sofi Öberg.

De tre från Älvsbyns forskarförening som jobbat med att inventera är Catharina Berggren, Inger Torgersson och Ann-Sofi Öberg.

På våren fotografering av gravstenar, sedan katalogiserar och lägger in det hela i Gravstensinventeringen.

Varför inventera

I vårt moderna samhälle finns många hot som gör att gravstenarna med tiden riskerar att försvinna.

Ett av hoten är luftföroreningar som fräter på stenarna och gör att text och utsmyckningar försvinner.

Ett annat är den begravningslag, som i viss mån begränsar gravars bevarande, då denna bygger på att det alltid skall finnas en gravrättsinnehavare.

Gravsten Område: 22 Begravningsplats: Älvsby gamla kyrkogård (Älvsbyn, Norrbottens län) Foto: Ann-Sofie Öberg

Började i slutet av 1970 talet

Sedan slutet av 1970-talet pågår i Sverige en inventering av gravstenar.

Sveriges släkt- och hembygdsforskare har sedan starten inventerat gravstenar på ca 1 200 kyrkogårdar, en inventering som omfattade ca 75 000 gravstenar.

Hemsida

Bland våra grannkommuner har man ej kommit lika långt i att genomföra gravstensinventering .

Boden 183 poster.
Kalix 118 poster.
Piteå 81 poster.
Luleå 69 poster.

Så här kan man se att Älvsbyns forskarförening genomfört ett jättejobb under de senaste åren.

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.