En glad pensionär?

Så har höstsäsongen startat för alla daglediga, kanske mest pensionärer.

Inger från RFHL hälsar välkommen

Under ett par veckor bjöds SPF-seniorerna i Älvsbyn på ett par berättarträffar, start på Körsången, temaeftermiddag om äldres mentala hälsa, bowling, 50-och 60-talsmusik, akrylmålning, Älvsbyn Då och Nu, internet och facebookanvändning, engelsk konversation.

Sista fredagen i månaden mötte man dessutom upp till gemensam ”Seniorlunch”. Det finns så många roliga och utvecklande aktiviteter att yngre skulle kunna avundas.

Livet kan ändå vara härligt emellanåt

Tisdag den 26 september hade RFHL, Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, och Region Norrbotten en satsning Hur mår du gamling? Törs man fråga?

Törs man höra svaret? På programmet stod information, samtal, diskussion, teater.

Det visar sig att det inte är så stor skillnad mellan äldres och yngres välbefinnande. Med åren tillkommer bara fler och något andra stressorer, förlust av närstående, vänner, funktioner och saker.

Man tog upp ensamhet och depression, medicinanvändning, det ökande alkoholbruket och att många med funktionshinder blir fast hemma i sina bostäder utan möjlighet att komma ut, träffa människor, handla, njuta av promenader och naturen.

Livet kan ändå vara härligt emellanåt

Läkare ordinerar en ”godispåse”, mediciner

Informationen var bred och omfattande och framfördes på ett tydligt och medmänskligt sätt.

En pjäs, en fars i dödens skugga, spelades upp där det visades hur vardagen kunde te sig för en äldre person, partnerns död, de egna barnens upptagenhet av sina jobb och relationer, många hemtjänstbesök med städning på programmet, läkarkontakter med förskrivning av mediciner i mängder.

Pjäsen var proffsigt framförd och lockade till många skratt, skratt som allt som oftast fastnade i halsen på grund av det djupa allvar som var undertonen.

Ett av många hemtjänstbesök

Vad som slutligen kom fram var att aktiviteter, föreningsliv, gemensam samvaro i olika former nog är det bästa medlet för ett meningsfullt liv.

Ansvaret för det kan ligga på såväl enskilda, föreningarna som sociala myndigheter.

Tyvärr var inga representanter för de myndigheterna där.

Det var synd att man inte annonserat mer för att nå ut till fler intresserade i god tid, för de som inte var där är att beklaga.

Text o Foto: Inger Boström/SPF Seniorerna Pärlan Älvsbyn

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.