Anette och Jenny startar nätverk

Business by Women i Älvsbyn – Det finns behov av att hitta fler spelplaner att mötas och kunna göra affärer, samverka, byta erfarenheter men även att inspireras att skapa nya affärsidéer.

Det säger Anette Burström leg.fysioterapeut och Jenny Lundgren, medicinsk fotvårdsterapeut som hade sitt första uppstartsmöte den 17 oktober 2017 på Polar Hotell.

Anette Burström och Jenny Lundgren

Vid första träffen deltog Vice ordförande för Business by Women i Luleå Ann-Louise Lövgren Engström, som berättade hur de gör, lägger upp sina träffar o.s.v.

och lockade 14 stycken kvinnor från Älvsbyn.

Business by Women startade i Luleå och är idag en ekonomisk förening.

Nu finns även Business by Women i Boden som har regelbundna träffar.

I Älvsbyn är det många kvinnliga företagsledare och kvinnor som driver företag.

Att försöka uppnå ett jämställt samhälle är viktigt där vi alla behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder, religion eller trosuppfattning.

Att vi alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Många kvinnor värdesätter att se till att barnen kommer sig iväg på sina aktiviteter på morgonen och prioriterar den stunden med barnen vilket innebär att det är svårt att kunna delta på företagsfrukostarna då det börjar kl. 0730.

Vi träffas

I Älvsbyn är tanken att träffas varannan månad och nästa träff blir den Tisdagen den 14 november kl. 1130-1330 på Polar Hotell.

Ämnen som önskas redan att tas upp på träffarna är bl.a:

Försäkringar, pension och juridiska frågor

Säkerhet och hjärt- och lungräddning

Information om fonder, stipendium och projekt pengar som man kan söka

Härskarteknik

Blomstrande ort och levande skyltsöndag

Pitchning

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.