Älvsbyhus har nöjda kunder

07 OKT 2017
Skrivet av :

Älvsbyhus har ett högt NKI-värde (Nöjd Kund Index). Det visar en branschundersökning av Prognoscentret AB. Listan toppas Vårgårdahus, följt av Fiskarhedsvillan och Älvsbyhus. 

– Att det finns en tydlig koppling mellan nöjda kunder och en stark marknadsposition är både vi och Fiskarhedenvillan samt Älvsbyhus konkreta bevis på”, säger Per-Erik Bonander, VD för Vårgårdahus.

Under juni månad presenterade Prognoscentret AB resultatet av en branschundersökning som mäter kundnöjdheten bland Sveriges småhusköpare. Nöjdast kunder har Vårgårdahus med ett NKI på hela 86 (mycket nöjda kunder) följt av Fiskarhedenvillan och Älvsbyhus med ett NKI på 80 respektive 77.

Vårgårdahus har närmare 70 anställda och tillverkar drygt 300 småhus under ett år. Fiskarhedenvillan levererar cirka 650 hus under ett år och Älvsbyhus, som är Sveriges största småhustillverkare, producerar drygt 1.500 småhus varje år.

Branschens genomsnittliga NKI-värde (68) ligger långt under topptrion. De undersökningar Prognoscentret genomfört visar att det finns småhusproducenter vars agerande i kundrelationerna bidrar till att dra ner betyget för branschen som helhet. Det är bland annat. i frågor som rör personlig service och stöd under byggprocessen som många företag underpresterar.

Per-Erik Bonander är inte överraskad över branschens relativt låga NKI-värde.

Att köpa ett hus är den kanske största affär många gör under sin livstid. Det är också en komplex affär som sträcker sig över ganska lång tid och där kunderna många gånger behöver mycket stöd i både små och stora frågor. Det är väldigt viktigt att man inser vikten av att jobba långsiktigt. Att det finns en tydlig koppling mellan nöjda kunder och en stark marknadsposition är både vi och Fiskarhedenvillan samt Älvsbyhus konkreta bevis på.

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.