Norrbottens bönder utbildar lokala politiker i gröna näringar

22 SEP 2017
Skrivet av :

Norrbottens bönder ger politikerna ett kunskapslyft om landsbygdsföretagande, jobb, mat, klimat och hållbarhet. Under några intensiva veckor uppvaktar LRF:s medlemmar i hela Sverige politiker och andra nyckelpersoner. Den 25 september besöks politiker och tjänstemän i Älvsbyn.

 

I Norrbotten kommer ett flertal aktiviteter att ske i olika kommuner. I Älvsbyn delas den 25 september mjölk och bullar ut till politiker och tjänstemän i kommunhuset, med budskapet att ta tillvara den lokala livsmedelsproduktionen. Dagen efter genomförs en bussresa med kommunstyrelsen och en del tjänstemän till bland annat en mjölkgård och ett företag inom grön omsorg.

I Överkalix, Haparanda och Råneå planerar man för att den 25, 26 respektive den 27 september ha möten med företagare inom de gröna näringarna, kommunen och Arbetsförmedlingen, för att diskutera integration och vad det gröna näringslivet kan erbjuda.

Liknande koncept och möten genomförs i hela Sverige av LRF:s 270 kommungrupper, med över 2 000 förtroendevalda, under några höstveckor.

– Vi ser att det finns ett behov av kunskap om det gröna näringslivet hos många politiker och andra nyckelpersoner. Våra medlemmar berörs till största delen av beslut som fattas på kommunal nivå, så därför är den här satsningen jätteviktig, säger Herbert Nyman, LRF Norrbottens ordförande.

Han fortsätter:
– Det finns många missuppfattningar om skogens och matens påverkan på klimatet och miljön, vilket kan leda till i grunden felaktiga beslut som inte bara drabbar våra medlemmars företag, utan hela samhället.  LRF har en viktig roll i att förklara och nyansera ibland svartvita bilder, säger Herbert Nyman.

LRF:s axplock av skäl till att utveckla det gröna näringslivets företagsvillkor i hela landet

 JOBBTILLFÄLLEN

  • Om en treprocentig tillväxt kan uppnås enligt LRF:s mål för det gröna näringslivet till 2030, så kan Sverige få 50 000 nya arbetstillfällen.
  • Nästan fem procent av sysselsättningen kommer idag från det gröna näringslivet.
  • Genom att använda Sveriges goda tillgång till mark och vatten gör landsbygdsföretagande det möjligt att arbeta och leva i hela landet.

LIVSMEDEL

  • Den svenska livsmedelsproduktionen har en lägre klimatpåverkan än många andra länders. Trots det är varannan tugga importerad och bidrar med 70 procent av matens klimatpåverkan.
  • Betande djur gör ett viktigt jobb med att beta marker som inte är odlingsbara och som annars skulle växa igen. De omvandlar gräs och klöver till mjölk och kött och de är en förutsättning för andra arter i dessa marker.

KLIMAT OCH HÅLLBARHET

  • Sverige har EU:s lägsta antibiotikaanvändning till djur. Med fler svenska djuruppfödare skulle vi minska importen av kött från djur som behandlats med antibiotika.
  • Redan idag kan allt som tillverkas av olja tas fram från förnybara råvaror från skog och åkermark; förnybara kemikalier, textilier, plaster och material med helt unika egenskaper.
  • Svenska skogsföretagare och de växande träden är klimathjältar. De svenska skogarna tar upp 83 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.