Kyrkovalet – mer betydelsefullt än vad många tror

16 SEP 2017
Skrivet av :

Valnämndens ordförande Christer Grahn och vice ordförande Lars-Gunnar Näsström. FOTO: SARA BOHLIN

UPPDATERAD: I morgon, söndagen den 17 september, är det dags att rösta i Kyrkovalet. För fyra år sedan nyttjade 735 personer, motsvarade 13 procent, i Älvsbyns kommun sina demokratiska rättigheter. I år ser deltagandet ut att öka. Till och med fredagen hade redan drygt 300 församlingsmedlemmar förtidsröstat.
– Det känns som att intresset för kyrkovalet ökat i Älvsby församling, säger Christer Grahn, valnämndens ordförande.

Kyrkovalet brukar annars kallas för det glömda valet. Precis som i Älvsbyn låg riksgenomsnittet för valdeltagandet på 13 procent. Det kan tyckas lågt. Men Kyrkomötets ordförande, Karin Perers betonar betydelsen.

– Kyrkovalet är den största manifestationen för demokrati i vårt land, vid sidan av de formella valen till samhällets beslutande organ. Nära 700 000 människor röstade i senaste kyrkovalet 2013. Ändå är det bara cirka 13 procent av alla kyrkotillhöriga. Varje röst väger därför mycket tungt, säger hon.

Kyrkan är så mycket mer än Högmässa på söndagar. I Älvsby församling finns barnaktiviteter, vuxenbarnsverksamhet, gemenskap för äldre, integration av nya svenskar, stöd till människor i sorg, kris eller utsatthet.

– Många fler än de som går till gudstjänster är aktiva i kyrkan på något sätt, sjunger i kör, döper sina barn, begraver sina döda, eller tycker att det är viktigt att kyrkan bedriver socialt arbete med nyanlända. Vill man att det ska fortsätta och vill man påverka hur, så är det bra att gå och rösta, säger Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet.

Sara Bohlin är en av dem som arbetat som röstmottagare. Före helgen hade mer än 300 personer förtidsröstat vilket lovar gott.

I Älvsbyn ställer fem nomineringsgrupper upp för val till Kyrkofullmäktige; Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartister i Svenska Kyrkan, Vänstern i Svenska Kyrkan och Sverigedemokraterna. Störst är Socialdemokraterna och Centern med 20 kandidater var. Vänstern i Kyrkan har fem, SD fem och Miljöpartiet i Svenska Kyrkan en kandidat. I en sak är de eniga; samtliga uppmanar älvsbyborna att rösta i Kyrkovalet.

Vad vill då de olika partierna med Älvsby församling?

Kyrkorådets ordförande Stefan Hortlund, S.

– Det viktiga för oss är en folkkyrka, inkluderande och öppen för alla, där allas lika rätt och värde betyder mest, säger Stefan Hortlund, kyrkorådets ordförande och Socialdemokraterna första namn på listan.

Han kom in i kyrkopolitiken genom sitt fackliga engagemang.
– Därför värnar jag om att församlingen ska vara en bra arbetsgivare.

Hortlund eftersträvar också att församlingen ska bli än mer utåtriktade i sin verksamhet med ett större samhällsengagemang.
– Vi måste bli bättre på att tala om vad Svenska Kyrkan gör. För vi har en bra verksamhet med ett bra diskussionsklimat. Barn- och ungdomsverksamheten är viktig. De är vår framtid. Men samtidigt ska vi ta hand om de som byggt samhället. Det gör vi genom en utökad diakonverksamhet. Vi ska även hålla bort de mörka krafterna och som representanter för den goda sidan verka för alla människors väl.

Greger Andersson, Centerpartiet.

Greger Andersson, förstanamn på Centerpartiets lista, resonerar ungefär på samma sätt.
– Vårt framgångsrika barn- och ungdomsarbete vill vi fortsätta att utveckla genom en ny diakontjänst. Våra kandidater till Kyrkofullmäktige vill verka för en öppen, behövd och trovärdig kyrka. De som önskar ska i sin närmiljö kunna möta kyrkan och berikas av dess verksamhet, säger Andersson som också värnar om en god arbetsmiljö för församlingens anställda.
– Älvsby församling har en stabil verksamhet med full prästbesättning. Vi har också en bra sång- och musikverksamhet. Jag blickar positivt framåt.
Centerpartiet har ett direkt samarbete med Kristdemokrater i Svenska Kyrkan och indirekt med Liberalerna.

72-åriga Marianne Rova Wallgren, Vänstern i Kyrkan, tycker att Jesus är en bra förebild.
– Han sade; ”Tänk på din nästa”. En bra ideologi som behövs i en allt mer egoistisk värld. Jag är själv kristen och har arbetat som barnmorska. Jag är emot vinster i välfärden, löneskillnader mellan män och kvinnor och tycker egentligen att kyrkan borde vara opolitisk. I övrigt delar vi Socialdemokraternas värderingar, säger hon.

Sverigedemokraternas lista till kyrkofullmäktige i Älvsbyn toppas av Donald Sund. Honom lyckades vi inte få tag på. Däremot hittade vi en intervju med Eric Palmqvist från Gällivare, Sverigedemokraternas förstanamn till Stiftsfullmäktige och andranamn på valsedeln till Kyrkomötet.
– Först får vi se om jag blir invald och till vilka nivåer men om vi talar om Kyrkomötet, som är kyrkans motsvarighet till riksdagen, så ligger frågor om bevarandet av Svenska kyrkans kulturskatt mig varmt om hjärtat. Då talar vi både om kultur i form av saker och byggnader men även om värderingar och traditioner. Det vill säga materiellt och immateriellt arv. Vår kyrka är faktiskt landets äldsta samhällsinstitution och den skall vi värna om, berättar Erik för SD Norrbottens hemsida och fortsätter:
– Jag är också extra rädd om Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, som i folkmun kallas för ”Sjömanskyrkan” Den arbetar under betydligt knappare betingelser men är en viktig sammanhållande länk för utlandssvenskar. Jag skulle gärna verka inom ramarna för Kyrkomötet för att stärka SKUT:s förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Suzanne AW Jansson är kandidat för Miljöpartister i Svenska Kyrkan, MPSK, till Kyrkofullmäktige i Älvsbyn. Hon är också en av kandidaterna till stiftsfullmäktige.
– Jag vill ha en ekumenisk, öppen och inkluderande kyrka som är till för alla. Trycket utifrån, att hitta beboeliga ytor, ökar hela tiden. Antalet miljöflyktingar kommer att stiga.

Suzanne vill även anställa en diakon till för att möjliggöra ett mer utåtriktat arbete.
– Jag tycker också att det är dags att miljöcertifiera pastoratet. Att bestämma sig för vilka varor och produkter det är okej att inhandla och använda. Solceller skulle inte heller vara fel. Det är en bra investering på sikt. Församlingens skogsbruk bör vara hyggesfritt. Vad beträffar klimat- och miljöarbetet finns mycket att göra både i församlingen och stiftet, tycker Suzanne som genom Naturskyddsföreningen skolats till klimatutbildare.

 

 

Röstar gör du på församlingsexpeditionen.

Öppet:
Lördag 16/9 11-14
Söndag 17/9 09-11, 17-19

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.