Födoämnesallergi

Nästa vecka bjuder Astma och Allergiföreningen i Pite Älvdalen (Pite/Älvsbyn) in Anna Sandin Barnallergolog/Överläkare vid Barn och Ungdomskliniken Sunderby sjukhus.

Detta för att föreläsa om NICE-studien  (Nutritional Impact on Immunological maturation in Childhood in relation to the Environment) detta vid en kostnadsfri föreläsning Onsdag 4 oktober, Kl. 18.30 på PiteEnergi, Västra Kajvägen i Piteå.

-Hur och varför allergi och andra immunreglerande sjukdomar drabbar vissa barn medan andra förblir friska.

-Hur barnets immunologiska mognad sker tidigt i livet.

-Vilka råd som ska ges till blivande mödrar vad det gäller vilken mat de ska äta eller inte äta under graviditet och amning.

-Om bakterier under graviditet och tidigt i livet påverkar immunförsvaret hos barnet.

-Hur miljögifter kan påverka barnets immunologi och neurologiska utveckling.

En innehållsrik och intressant föreläsning som hoppas locka många.

 

 

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.