Ändringar i utemiljöerna

Med små enkla medel har Kyrkogårdsförvaltningen vid Älvsby församling de senaste veckorna förändrat utemiljöerna kring församlingsgård och kyrka.
Det är nya stenläggningar med växter och träd som planerats där bänkar satts ut för att kunna njuta av en lugn stund.

Utanför församlingsgårdens framsida, finns nu en ny stenläggning, växter, träd och bänkar.

Vid Kyrkan en avkopplande bänkplats med ny stenläggning och växter, samt ett fertal nya växter och träd.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.