Positiv utveckling i Älvsbyns kommun

30 AUG 2017
Skrivet av :

”Tillsammans med Destinationsrådet fortsätter arbetet med att utveckla besöksnäringen. Det känns lovande”, förklarade Sofia Lundberg, näringslivsutvecklare.

Första halvåret ökade befolkningen i Älvsbyns kommun med 75 invånare. Mest i Norrbotten. Ökar gör även besöksnäringen i kommunen som förra året omsatte 131 miljoner kronor. En förbättring med 20 procent jämfört med året dessförinnan.
– Totalt redovisades 220 000 gästnätter. Av dem var 87 000 kommersiella, avslöjade Sofia Lundberg, näringslivsutvecklare, i samband med Företagarfrukosten på Polar Hotel den gångna fredagen.
Den positiva befolkningsutvecklingen är mycket glädjande.
– Alla invånare är viktiga. Ju fler vi är desto större blir skatteunderlaget, konstaterade Helena Öhlund, kommunalråd.
Glädjande är också att allt fler besöker Älvsbyns kommun.
– Största ökningen utgörs av privatresenärer, berättade Sofia och meddelade att hela 43 procent av de utländska turisterna är tyskar.
– Storforsen lockar. Dit åker runt 50 procent av turisterna. Genom att vi har så stor andel tyskar var vi också de första i destinationen i Swedish Lapland att ta fram en tysk version av turistbroschyren.
Det har visat sig uppskattat.
2016 noterades 8 500 fler hotellnätter än året dessförinnan.
– Tillsammans med Destinationsrådet fortsätter arbetet med att utveckla besöksnäringen. Det känns lovande, förklarade Sofia.
Filminspelningar
För tillfället är trycket stort på Polar Hotel. Filmfolk fyller hotellet. Inspelningen av TV-serien Jägarna pågår för fullt.
– Något som är både roligt och bra för Älvsbyn. Jag träffade för övrigt skådespelaren Anna Azcárate som spelar kommunalråd. ”Jag är ditt alter ego” hälsade hon. Inte utan att man känner sig lite orolig (skratt), skojade Helena.

Robert Granström berättade om elbilar och vad som händer inom oljebranschen. FOTO: STERLING NILSSON

Företagarfrukosten bestod också till stor del av Robert Granströms presentation om elbilar och den sinande oljeutvinningen. På plats fanns även ett stort antal bilhandlare som visade upp de senaste el- och hybridmodellerna.
– Olja är inte enbart en klimatfråga. Det är också en samhällsfråga. Vad många inte vet är att Ryssland i dag är Sveriges största leverantör av olja, berättar Robert Granström, Älvsbyn.
 
Självförsörjande på bil-el
Hur stora dagens oljereserver är tvistar de lärde om. Men klart är att den så kallade ”billiga oljan” nådde sin peak (produktionstopp) redan 2006. Det är källor av fossila bränslen som ligger grundnära och som lätt kan pumpas upp. Att utvinna olja från havet och via andra metoder är betydligt kostsammare.
Robert Granström är en av eldsjälarna både som ambassadör men även som testare av nya elbilar och hybrider. Han uppmanar till produktion av egen el (mikroproduktion). Själv har han solceller på taket till sin villa som väl tillgodoser elproduktionen till hans bil, en Tesla.
– Vi här uppe har ju ett förträffligt alternativ. De tio procent el vi exporterar räcker gott och väl att försörja samtliga personbilstransporter i landet om vi övergår till elfordon. Då är inte alternativa energikällor som vindkraft inräknat.
””””””””””””””””””””””””

Bengt Strandberg, ny näringslivschef. FOTO: STERLING NILSSON

Medverkade på Företagarfrukosten gjorde även kommunens nye näringslivschef Bengt Strandberg. Han har varit i tjänst två veckor.
– Så nu kan jag allt, skämtade han men tillade sedan att han kommer att besöka kommunens företagare.
””””””””””””””””””””””””
Helena Öhlund upprepade också att hon lämnar kommunalrådsposten efter kommande val.
– Men jag fortsätter inom politiken, lovade hon.
”””””””””””””””””””””””””’

Sara Viklund driver nya fiket i järnvägsstationen tillsammans med sin syster Lena Viklund och Cecilia Söderfalk. FOTO: STERLING NILSSON

En ny caférörelse, Stationens café i Älvsbyn, har startats i järnvägsstationen.
– Ambitionen är att skapa en trevlig atmosfär och god service för alla resenärer, förklarade Sara Viklund som driver företaget tillsammans med sin syster Lena Viklund och Cecilia Söderfalk.
– Vi har också utökat öppettiderna till 19:30 så att resenärerna med det första nattåget norrut ska hinna ta sig en fika.
Trion drivs av en passion att baka.
– Vi har också planer att införskaffa sällskapsspel så att ungdomarna kan träffas här, berättade Sara som även ser fram mot Älvsbyns nya Resecentrum.
””””””””””””””””””””””””””””

Monica Silverplatz FOTO: STERLING NILSSON

Monica Silverplatz har startat ett hälsoföretag som återförsäljare år Lichstenstein-baserade företaget Bemer som erbjuder utrustning för att förbättra blodcirkulationen.
”””””””””””””””””””””””””””

Bella Dahlin från Vuxenskolan. FOTO: STERLING NILSSON

På plats fanns även Bella Dahlin från Vuxenskolan. Hon berättade om planerna att starta ungdomsverksamhet och olika kulturprojekt.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.