Ny infrastrukturplan

31 AUG 2017
Skrivet av :

Den  nya infrastrukturplan är positivt för Norrbotten

Trafikverket har idag överlämnat sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 till regeringen.

Planen omfattar satsningar i väg- och järnvägsnätet för ca 600 miljarder.

​I planen finns flera stora investeringar som är av stor betydelse för länets utveckling.


Förslaget omfattar bland annat:

-Norrbottniabanan, sträckan Umeå-Skellefteå, som en första delsträcka till Luleå.
-Investeringar i farleden till Luleå hamn, den s.k. Malmporten.
-Kapacitetsförstärkningar på Malmbanan.
-Investeringar för att förbättra säkerheten och framkomlighet på E10:an i Norrbotten

– Vi har under många år verkat tillsammans med flertalet andra aktörer för att få till stånd dessa investeringar och det är glädjande att de nu finns med i förslaget.  Framför allt Norrbottniabanan och investeringarna i Luleå hamn är av stor betydelse, inte minst för vår basindustri och därmed också för Sveriges och länets tillväxt, säger Sven-Erik Österberg Landshövding Norrbotten.

Planen går ut på remiss under hösten och regeringen fattar beslut våren 2018.

Källa: Länsstyrelsen Norrbotten

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.