En levande plats i lugnet

BILDEXTRA: De platser som alltid förknippats i nedtonade ord som minnen, känslor, sorg, glädje, eftertanke är både kyrkor och kyrkogårdar.

Men det är  mer levande platser än många tror, vi har besökt kyrkogårdarna i Älvsbyn och Kyrkogårdsförvaltningen, där det är mer aktiviteter på gång än man kan ana denna tid på året.

Vi träffar arbetsledare Per-Erik Sundkvist som ansvarar för driften vid Kyrkogårdsförvaltningen i Älvsby Församling.

Kyrkogårdsförvaltningen
I uppgiften ingår bland annat att tillhandahålla, oavsett om det handlar om en kyrklig begravningsgudstjänst, borgerlig begravning eller begravning i annan ordning.

Detta betalas genom begravningsavgiften som alla som är folkbokförda i Sverige betalar.

Kyrkogårdsförvaltningen utför det praktiska arbetet inom begravningsverksamheten, samt handlägger alla ärenden inom denna verksamhet och ger allmänheten service i begravningsfrågor.

För närvarande består förvaltningen i Älvsby församling av två helårsanställda.

Nu under sommarhalvåret förstärks personalen av ett antal säsongs- och ferieanställda vars huvuduppgift är att sköta den service som allmänheten erbjuds i form av gravskötsel mm.

Förutom begravningsverksamhet består arbetsuppgifterna av park- och trädgårdsskötsel, snöröjning samt en viss fastighetsskötsel.

Det mesta av maskin- och redskapsunderhållet utförs också i egen regi.

Vad är en Kyrkogård

Vi träffar Sandra Stenberg, Ove Stenberg, Marianne Kortesoja och Urban Landström som alla är säsongsarbetare med mångårig erfarenhet av jobbet.

Denna dag är det full fart med vattning, ogräsplockning, justering av blomsterprakt, krattning och kanskärning av gångar, samt diverse städuppgifter vid församlingens fastigheter.

Sandra Stenberg ställer direkt frågan till undertecknad ”Vad är en kyrkogård?” och tankarna börjar rotera.

Men rätt fort kommer vi fram till att alla har sin egen tolkning av vad en kyrkogård är och vad den står för, minnen, känslor, sorg, glädje, eftertanke o.s.v.

För en park- och trädgård är det, med en lugn miljö omkring som skall falla alla i smaken för stunden man besöker den.

Reglerat i detalj


Allt som har med en kyrkogårdar är hårt reglerat i lagar och förordningar, med ansvar samt med höga krav på att allt sköts rätt.

Gravplats, gravsättning, kremering och begravningsceremonier ställer olika krav.

Skötsel är a och o


Vissa arbeten är att sköta gravar där familjer och dödsbon betalar för att gravarna sköts, att det finns blommor.

Andra arbeten är för att säkerställa att kyrkogården sköts så att inte gravstenar faller omkull eller blir igenväxta.

Denna dag pågår arbeten med att räta upp gravstenar och det behövs styrka till detta, där vissa delar innebär nyttjande av maskiner och/eller redskap.

Gröna fingrar

Sandra Stenberg och Marianne Kortesoja


Blommor och grönt behöver lite extra känsla för trädgårdsarbete och här ser vi att Marianne Kortesoja och Sandra Stenberg som brinner för det estetiska i form och färg.

Men även att kratta en grusgång i mönster, göra blomsteruppsättningar eller skapa lugnet i färgval i olika delar av kyrkogården är viktiga uppgifter.

Sommarjobbare
I tre omgångar under sommaren har 4 skolelever som gått ut 9:an eller första året på gymnasiet beretts möjlighet att ferie/sommarjobba.

Ett jobb som till större delen består av gräsklippning och städning på olika platser kring församlingens fastigheter.

Syns att de jobbar

Urban Landström


Vi träffar Urban Landström vid församlingsgården vi kyrkan, där han håller på att avsluta arbetsdagen med att sopa upp gräsklipp på stenläggningen.

Detta efter att under dagen jobbat med kantskärning av grusgångar vid församlingsgården och kyrkan.

Det vi gör syns
Arbetsledare Per-Erik Sundkvist vid Kyrkogårdsförvaltningen är rätt nöjd, då han får veta av besökare och församlingsbor att de ser allt det jobb som sker inom församlingen.

-Vi har många duktiga medarbetare som håller uppe skötseln till på en hög nivå.

-Kanske inte alla som vet och ser vad mycket jobb det är med att sköta kyrka och kyrkogårdar.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.