Satsar 100 miljoner på nya snötunnlar för skidåkning, Arctic Falls och forskning

Jonas Jalar, VD Arctic Falls pekar ut den framtida inriktningen för däcktesterna som bland annat innebär året runt-verksamhet tack vare satsningarna på Lindbäcks-stadion. På bild syns även Erik Lindbäck.

Darkathlon AB planerar att bygga ut snötunneln för skidåkning och Arctic Falls däcktester på Lindbäcks-stadion vid Vallsberget utanför Piteå. Kostnad: 100 miljoner kronor.
– Går allt som vi vill sätts spaden i jorden till hösten. Då kan den nya etappen stå klar till nästa sommar, säger Erik Lindbäck, Lindbäcks Bygg.

Skiss över den nya etappen. ILLUSTRATION: MONARKEN AB

Den nya etappen består av en större byggnad på totalt 10 000 kvadratmeter för snölagring, däcktester och skidåkning. Det blir också en tunnel på ytterligare 450 meter. Tillsammans med den befintliga tunneln skapar det en slinga på totalt 1,7 kilometers skidåkning.
– Dessutom får den nya delen backar. Inte stora men än dock höjdskillnader som ger en mer autentisk skidåkning, berättar Erik.

Året runt för Arctic Falls

Även för Arctic Falls är satsningen välkommen.
– Det här ingår i vår strategi att förlänga säsongen och erbjuda vinter året runt till våra kunder. Vi ser mer och mer att kunder vill vara på ett och samma ställe för att utföra sina tester. Det minskar transporter och kostnader men ger också effektivare tester. Tidigare har våra kunder varit bundna till en vintersäsong.
Vad betyder det här för era testanläggningar i Älvsbyns kommun?
– I proportion till hela verksamheten utgör Snötunneln en liten del. Men vi har sett att det även får övrig verksamhet att expandera.
Hur har responsen av den befintliga snötunneln varit för era däcktestkunder?
– Mycket bra. Vi har god beläggning och ett behov att expandera. Så detta blir ett välkommet tillskott. I den befintliga tunneln har vi kunnat genomföra broms och accelererationsprover. Med den nya etappen blir vi mer flexibla och kan även utföra sladd och manövertester, svarar Jonas.
Har ni kunder även nu under sommaren?
– Ja, vi har bokningar fram till oktober.

Erik Lindbäck och Jonas Jalar visar stolt upp den nya bilden av Lindbäcks-stadion.

Unikt samarbete

Det unika med snötunnlen i Piteå är samnyttjandet av skidåkning, däcktester och snöforskning av Luleå tekniska universitet, LTU.
– En samverkan som fungerat väldigt bra, säger Erik Lindbäck.
Har det varit några konflikter mellan skidåkarna och däcktesterna?
– Nej, inte som vi har upplevt det. Den kombinerade verksamheten har visat sig fungera väldigt bra. Och än bättre blir det med den nya etappen. Då får ju åkarna den 450 meter långa tunneln för sig själva, svarar Erik.
Investeringen på 100 miljoner kronor låter saftig?
– Ja, det är en stor investering i och med att den både görs för skidåkning och däcktestning. Vi har ju även med LTU i det här projektet. Så tanken är att de ska jobba med forskning och utveckling inom snö och is. En yta är avsatt för universitetet med snölaboratorium.

Tolv miljoner säkrade

Av den planerade investeringen finns redan tolv miljoner som en grundplåt.
– Vi för en dialog med Sparbanken Nord som vill titta en gång till på prospektet. Sedan hoppas vi på hjälp från Norrlandsfonden och Almi, berättar Erik.
Almis VD, skidåkaren och OS-medlajören, Niklas Jonsson. är redan engagerad i projektet.
Även turistmässigt kan anläggning få stor betydelse för Piteå.
– Ja, skidtunnlar finns i Torsby och Göteborg. Vi hoppas främst kunna attrahera närområdet men även skidåkare så långt ner som till Mälardalen, säger Erik.

Slalombacke året runt

Visionen om att bygga hotell på toppen av Vallsberget plus en slalomtunnel längs den nuvarande tävlingsbacken ligger kvar.
– Men vi bygger i etapper. Vi lär oss mycket av varje steg som ventilation och kyla. Att bygga i etapper är sunt, säger Erik.

Darkathlon AB står som ägare av anläggningen som i sin tur hyrs ut till intressenter som Arctic Falls, LTU och Piteå skidallians.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.