Rökning kostar Älvsbyns kommun 25 miljoner kronor varje år

11 JUL 2017
Skrivet av :

Anders Lindh, Älvsbyns sportintresserade präst, delger sina tankar om stort och smått i livet.

“När man läser statistiska siffror för hur Älvsbyborna mår ser det ganska bra ut. Vi mår ganska bra över lag” skriver prästen Anders Lindh i sin blogg.

Han fortsätter:

“Statistik är ju nu alltid statistik och med den går det att bevisa mycket. Siffran i rubriken är just en statistisk siffra för hur mycket tobaken/rökningen kostar kommunen varje år, 25 miljoner. Då är inte snuset medräknat. Den är framtagen genom att dela den total kostnaden för hela Norrbotten, 781 miljoner, med antal invånare.
I siffran, 25 miljoner, ingår bl.a. sjukvårdskostnader och produktionsbortfall. Varje år dör 5 älvsbybor för tidigt som en följd av rökningen.”

Läs mer här…

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.