Palten höll på att ta slut

STORT BIDEXTRA: Årets Vistträskdag lockade till sig många besökare, som njöt av tillställningen, det handlades och åts en hel del.

En bidragande orsak var nog givetvis det vackra vädret, som fick många att gå man ur huset.

För att inte glömma den traditionsenliga försäljningen av hemkokt palt, som verkade säljas slut och Vistträsk Byaförenings ordförande Kurt-Lennart Berg fick göra nödköp av mjölk på affären.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.