Debatt: ”Framtiden byggs av ungdomar, så låt oss ge dem möjligheten!”

Älvsbyhus AB, Fiskarhedenvillan AB, Eksjöhus AB, Skidstahus AB och LindholmsGruppen AB kritiserar i en gemensam debattartikel svensk bostadspolitik. Läs artikeln i sin helhet nedan:

Med anledning av FI´s senaste förslag till skärpta amorteringsregler, ger vi inte våra ungdomar några möjligheter till egen bostad. Låt oss därför tänka om, eller rent av tänka nytt! Nu är det dags för alla beslutsfattare att gå till handling och göra det möjligt för våra ungdomar att köpa egna bostäder. Sverige behöver en långsiktig bostadspolitik för alla invånare.

I takt med att olika instanser inför nya begränsningar, såsom bolånetak, amorteringskrav, max belåning, och nu ytterligare skärpning av amortering enligt FI, bankernas utökade räntegap, byggregler, bygglovskostnader etc, medför det att vi successivt ställer kommande generationer utanför drömmen om en egen äganderätt. Kvar blir en inre cirkel med äldre som byter bostad och hela tiden ser sin bostad öka i pris. Kombinerar vi dessutom denna process med att inte ta fram byggbar mark så får de som redan har en egen bostad en extrem prisutveckling. Våra ungdomar som kommer ut från högskolor och universitet med ganska kraftiga studielån tvingas in i hyreslägenheter och där blir de sannolikt kvar med alla begränsningar som nu införs trots ofta ganska bra inkomster. En nybyggd trea i en tillväxtort på ca 85 kvm får en månadskostnad på ca 12-13 000 kr i månaden. Hade ungdomarna kunnat köpa en villa eller radhus för ca 3 miljoner hade de fått en månadskostnad på ca 8000 kr, men det har alla nya begränsningar satt stopp för. Det medför att vi får en osund och hämmande samhällsutveckling.

Så låt oss tänka om, eller rent av tänka nytt! Skulle vi kunna tänka oss att ta bort bolånetaket för äganderätter/småhus upp till 140 kvm. Helt plötsligt ger vi ungdomarna och övriga en möjlighet att komma in på bostadsmarknaden och de får också en bättre månadsekonomi. Det är trots allt ganska få som har en kontantinsats på 450 000 kr (baserat på att köpeskillingen är 3 miljoner) när man är 25-30 år gammal.

Ett alternativ till ett borttagande av bolånetaket skulle kunna vara att vi reducerar momsen till 12,5 % på material och entreprenad upp till 140 kvm eller max 2 MSEK exkluderat mark. Med en sådan åtgärd blir momsreduceringen på 2 MSEK lika med 200 000 kr, vilket skulle kunna användas som insats för att komma in på bostadsmarknaden.

En modern form av annuitetslån som tryggar alla berörda. I dagens samhälle där vi lever i en månadsekonomi skulle annuitetslån passa alla berörda såsom FI, banker och även låntagarna. Att veta vad ränta och amortering blir de kommande 10 åren måste tilltala och lugna de flesta. Varför används inte den produkten/tjänsten av bankerna idag?

Genom ovannämnda förslag möjliggör vi för våra yngre familjebildare och övriga att komma in på bostadsmarknaden istället för att de skall tvingas bo kvar i hyreslägenheter som kostnadsmässigt är dyrare. Alla undersökningar som är gjorda under de senaste 20-25 åren pekar på att 7 av 10 familjer önskar bo i eget småhus. Med något av förslagen ovan signalerar man dessutom att bygga mer funktionellt, belåningen blir inte extrem och även denna produkt klarar av normal amorteringstakt. Vi vill slå fast att amortering skall vara ett normalt inslag.”

Erik Andersson, Ordförande, Älvsbyhus AB

Kent Johansson, VD, Älvsbyhus AB

Ants Suurkuusk, Ordförande, Fiskarhedenvillan

Gunnar Jönsson, VD, Fiskarhedenvillan AB

Anders Lindholm, VD, LindholmsGruppen AB (ägare till Eksjöhus AB)

Mikael Olsson, VD, Eksjöhus AB

Per Gutung, Ordförande, Skidstahus AB

Leif Svanholm, VD, Skidstahus AB

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.