Älgtilldelning 2017

27 JUL 2017
Skrivet av :

Här följer hela listan över årets älgtilldelning i Älgförvaltningsområde 4.

Den första siffran anger antalet vuxna älgar som får skjutas. Den andra siffran anger antalet kalvar.

Älgförvaltningsområde 4 är:
Piteå, Älvsbyn, Boden samt Luleå kommun förutom Råneå församling.

ÄFO 4 Böle Vvo 25-01-01-101-A 5 5

ÄFO 4 Lillpite Jaktklubb 25-01-01-102-A 14 14

ÄFO 4 Pitholmens Jaktvårdsförening 25-01-01-104-A 10 10

ÄFO 4 Piteå Jaktklubb 25-01-01-105-A 7 7

ÄFO 4 Roknäs Vvo 25-01-01-106-A 13 13

ÄFO 4 Sikfors Vvo 25-01-01-107-A 6 6

ÄFO 4 Sjulsnäs Vvo 25-01-01-108-A 7 7

ÄFO 4 Stridholms Vvo 25-01-01-109-A 3 3

ÄFO 4 Svensby Vvo 25-01-01-110-A 18 18

ÄFO 4 Öjeby Vvo 25-01-01-111-A 12 12

ÄFO 4 Pite-Långnäs Vvo 25-01-01-112-A 7 7

ÄFO 4 Selsborgs Jaktklubb 25-01-01-113-A 3 4

ÄFO 4 Hans Harald Bergström 25-01-01-114-A 2 2

ÄFO 4 Norra Haraholmens Vvo 25-01-01-115-A 1 2

ÄFO 4 Gunnar Vikberg 25-01-01-116-A 3 3

ÄFO 4 Arnemarks Jaktvårdsförening 25-01-01-117-A 3 4

ÄFO 4 Skomanstjälens Vvo 25-01-01-118-A 5 5

ÄFO 4 Arnemarks Gemensamhetsskog 25-01-01-119-A 1 2

ÄFO 4 Bondöns Jaktlag 25-01-01-120-A 3 3

ÄFO 4 Arne Eriksson 25-01-01-121-A 1 1

ÄFO 4 Jan Håkan Oskar Engström 25-01-01-122-A 1 1

ÄFO 4 Anita Dahlberg 25-01-01-123-A 1 1

ÄFO 4 Barbro Sundströms Jaktlag 25-01-01-124-A 1 2

ÄFO 4 Björklidens Jaktlag 25-01-02-101-A 5 5

ÄFO 4 Klubbfors Vvo 25-01-02-103-A 6 6

ÄFO 4 Högbacken-Risnabben Jaktv.för 25-01-02-106-A 1 2

ÄFO 4 Rengårdsheden Älgjaktsområde 25-01-02-107-A 1 1

ÄFO 4 Åhedens Jaktklubb 25-01-02-108-A 1 2

ÄFO 4 Gunbritt Viola Jonsson 25-01-02-109-A 0 1

ÄFO 4 Krokträsk Jaktlag 25-01-02-110-A 1 2

ÄFO 4 Sten Gustafsson 25-01-02-111-A 1 2

ÄFO 4 Mats Sjömark 25-01-02-112-A 1 2

ÄFO 4 Agnar Sjölund 25-01-02-113-A 0 1

ÄFO 4 Gråträsk Älgjaktsområde 25-01-03-101-A 3 4

ÄFO 4 Ronny Lundgren 25-01-03-102-A 2 2

ÄFO 4 Dragalidens Jaktlag 25-01-03-103-A 5 5

ÄFO 4 Koler Byns Jaktlag 25-01-03-104-A 3 4

ÄFO 4 Sundnäs-Grannäs Jaktklubb 25-01-03-105-A 2 2

ÄFO 4 Bergsvikens Jaktklubb 25-01-04-101-A 4 4

ÄFO 4 Blåsmarks Vvo 25-01-04-102-A 8 8

ÄFO 4 Hemmingsmarks Jaktvårdsklubb 25-01-04-103-A 6 6

ÄFO 4 Hortlax Vvo 25-01-04-104-A 6 6

ÄFO 4 Jävrebyns Vvo 25-01-04-105-A 6 6

ÄFO 4 Högsböle Jaktklubb 25-01-04-107-A 2 3

ÄFO 4 Ingevald Holmqvist 25-01-04-108-A 0 1

ÄFO 4 Thord Daniel Wilhelm Sandberg 25-01-04-109-A 0 1

ÄFO 4 Bror Granberg 25-01-04-110-A 0 1

ÄFO 4 Ivar Berglund 25-01-04-111-A 0 1

ÄFO 4 Erik Wallstén 25-01-05-001-A 0 1

ÄFO 4 Norrfjärdens Vvo 25-01-05-101-A 13 13

ÄFO 4 Kopparnäs Jaktvårdsklubb 25-01-05-102-A 5 6

ÄFO 4 Luleå Jaktvårdsklubb 25-01-05-103-A 3 3

ÄFO 4 Nybyns Jaktlag 25-01-05-105-A 5 6

ÄFO 4 Grundträsk Jaktlag 25-01-05-106-A 3 3

ÄFO 4 Rosviks Vvo 25-01-05-107-A 13 13

ÄFO 4 Trundöns VVO 25-01-05-109-A 6 6

ÄFO 4 Alterdalens Byalag 25-01-05-110-A 6 6

ÄFO 4 Rolf Erling Johansson 25-01-05-111-A 4 5

ÄFO 4 Torgny Hardselius 25-01-05-112-A 6 6

ÄFO 4 Långvikens Jaktlag 25-01-05-113-A 2 3

ÄFO 4 Holger Blomkvist 25-01-05-114-A 0 1

ÄFO 4 Georg Abrahamsson 25-01-05-115-A 0 1

ÄFO 4 Hans Björkman 25-01-05-116-A 0 1

ÄFO 4 Robert Hedström 25-01-05-117-A 0 1

ÄFO 4 Gustav Greger Granström 25-01-05-118-A 1 2

ÄFO 4 Kent Fjällström 25-01-05-120-A 2 2

ÄFO 4 Bredsels Vvo 25-02-01-101-A 5 6

ÄFO 4 Granträsk Älgjaktlag 25-02-01-102-A 3 3

ÄFO 4 Flevikens Vvo 25-02-01-103-A 1 2

ÄFO 4 Muskus-Renbäcks Vvo 25-02-01-105-A 6 6

ÄFO 4 Nybyn-Degerfors Vvo 25-02-01-106-A 3 3

ÄFO 4 Nydals Älgjaktsområde 25-02-01-107-A 3 3

ÄFO 4 Timforsens Jaktlag 25-02-01-109-A 2 2

ÄFO 4 Tväråns Vvo 25-02-01-110-A 5 6

ÄFO 4 Vistbäckens Vvo 25-02-01-111-A 5 5

ÄFO 4 Vitbergets Vvo 25-02-01-112-A 6 6

ÄFO 4 Älvsbyns Vvo 25-02-01-113-A 5 5

ÄFO 4 Övre Brännträsk Vvo 25-02-01-114-A 2 3

ÄFO 4 Anders Bergman 25-02-01-116-A 3 4

ÄFO 4 Fällfors-Åkermark Älgjaktsområde 25-02-01-118-A 1 1

ÄFO 4 Vistträskmarkens Vvo 25-02-01-119-A 2 2

ÄFO 4 Korsträsk By Vvo 25-02-01-120-A 4 4

ÄFO 4 Ulriksdals ÄJO 25-02-01-121-A 3 3

ÄFO 4 Finnäs Älgjaktområde 25-02-01-123-A 2 2

ÄFO 4 Nystrands Älgjaktsområde 25-02-01-124-A 2 2

ÄFO 4 Riddarhällans Jaktklubb 25-02-01-125-A 3 3

ÄFO 4 Sven-Ola Sundkvist 25-02-01-127-A 2 2

ÄFO 4 Tväråselets Älgjaktlag 25-02-01-128-A 3 3

ÄFO 4 Lidens Jaktområde 25-02-01-129-A 1 1

ÄFO 4 Åkerdals Jaktlag 25-02-01-130-A 2 2

ÄFO 4 Lillträsk Jaktklubb 25-02-01-132-A 2 3

ÄFO 4 Sävdals Jaktklubb 25-02-01-133-A 3 3

ÄFO 4 Erik Jörgen Lindström 25-02-01-134-A 1 1

ÄFO 4 Joel Jonsson 25-02-01-135-A 1 2

ÄFO 4 Thord Grönlund 25-02-01-136-A 1 1

ÄFO 4 Dalen 25-02-01-137-A 2 2

ÄFO 4 Assar Larsson 25-02-01-138-A 1 2

ÄFO 4 Boliden Mineral AB 25-02-01-203-A 1 1

ÄFO 4 Hans Larsson 25-03-01-001-A 0 1

ÄFO 4 Bensby Jaktlag 25-03-01-101-A 8 9

ÄFO 4 Björsby Jaktklubb 25-03-01-102-A 3 3

ÄFO 4 Brändöns-Örarnas Vvo 25-03-01-103-A 12 12

ÄFO 4 Gammelstads Jaktvårdsklubb 25-03-01-105-A 2 3

ÄFO 4 Luleå Jaktvårdsklubb 25-03-01-106-A 9 9

ÄFO 4 Persöns Västra Älgjaktsomr 25-03-01-107-A 0 1

ÄFO 4 Persöns Vvo 25-03-01-108-A 5 5

ÄFO 4 Rutvik Jaktvårdsförening 25-03-01-109-A 8 9

ÄFO 4 Smedsby Vvo 25-03-01-110-A 13 13

ÄFO 4 Södra Persöns Jaktlag 25-03-01-111-A 7 7

ÄFO 4 Sundoms Jaktklubb 25-03-01-113-A 11 11

ÄFO 4 Ängesbyns Vvo 25-03-01-114-A 13 14

ÄFO 4 Börjelslandets Jaktklubb 25-03-01-116-A 3 4

ÄFO 4 Börjelslandets Jägargille 25-03-01-117-A 8 8

ÄFO 4 Silvas Jaktlag 25-03-01-118-A 2 2

ÄFO 4 Sören Jakobsson 25-03-01-119-A 0 1

ÄFO 4 Christer Olsson 25-03-01-120-A 0 1

ÄFO 4 Per-Evald Eriksson 25-03-01-121-A 0 1

ÄFO 4 Hans Nyman 25-03-01-122-A 0 1

ÄFO 4 Flarken 1 25-03-01-123-A 0 1

ÄFO 4 Flarken 2 25-03-01-202-A 2 2

ÄFO 4 Aledalens Vvo 25-03-02-101-A 8 8

ÄFO 4 Alviks Jaktvårdsförening 25-03-02-102-A 10 10

ÄFO 4 Antnäs Jaktklubb 25-03-02-103-A 8 9

ÄFO 4 Bjursträsk Vvo 25-03-02-104-A 3 3

ÄFO 4 Bälinge Byalag 25-03-02-105-A 3 4

ÄFO 4 Gäddviks Jaktvårdsförening 25-03-02-106-A 7 7

ÄFO 4 Holsvattnets Vvo 25-03-02-107-A 3 3

ÄFO 4 Klöverträsk Vvo 25-03-02-108-A 4 4

ÄFO 4 Luleå Jaktvårdsklubb 25-03-02-109-A 3 4

ÄFO 4 Ersnäs Jaktklubb 25-03-02-110-A 6 7

ÄFO 4 Möröns Vvo 25-03-02-112-A 5 6

ÄFO 4 Skärets Jatklag 25-03-02-113-A 1 2

ÄFO 4 Svartskatans-Ersnäs Jaktklubb 25-03-02-114-A 12 12

ÄFO 4 Västmarks Jaktklubb 25-03-02-115-A 3 3

ÄFO 4 Avans Jaktvårdförening 25-03-02-116-A 6 6

ÄFO 4 Vallen Västra Möröns Älgjaktsområde 25-03-02-117-A 8 8

ÄFO 4 Alhamns Jaktlag 25-03-02-119-A 2 2

ÄFO 4 Alviksträsk Jaktlag 1 25-03-02-120-A 0 1

ÄFO 4 Stellan Håkansson 25-03-02-121-A 0 1

ÄFO 4 Sixten Markström 25-03-02-122-A 0 1

ÄFO 4 Karin Sandström 25-03-02-123-A 0 1

ÄFO 4 Per Marklund 25-03-02-124-A 1 1

ÄFO 4 Lillfällbergets Jaktlag 25-03-02-125-A 1 2

ÄFO 4 Gösta Näsvall 25-03-02-126-A 1 1

ÄFO 4 Måttsund samfällda 25-03-02-127-A 14 15

ÄFO 4 Hindersöns Vvo 25-03-03-101-A 12 12

ÄFO 4 Långöns Jaktlag 25-03-03-102-A 3 4

ÄFO 4 Degeröns Jaktlag 25-03-03-103-A 3 4

ÄFO 4 Luleå Jaktvårdsklubb 25-03-03-104-A 2 3

ÄFO 4 Stor Brändöns Jaktlag I 25-03-03-105-A 3 3

ÄFO 4 Stor Brändöns Jaktlag II 25-03-03-106-A 3 3

ÄFO 4 Jan Erik Östling 25-03-03-107-A 3 3

ÄFO 4 Junköns Jaktlag 25-03-03-110-A 8 8

ÄFO 4 Sandö Jaktlag 25-03-03-111-A 8 10

ÄFO 4 Pär Öström 25-03-03-112-A 7 7

ÄFO 4 Kallax Vvo 25-03-03-113-A 11 12

ÄFO 4 F 21:s Jaktklubb 25-03-03-114-A 2 2

ÄFO 4 Hardy Andersson 25-03-03-115-A 1 2

ÄFO 4 Luleå Lotsars Jaktvårdsförening 25-03-03-116-A 2 2

ÄFO 4 Per Christer Pettersson 25-03-03-117-A 0 1

ÄFO 4 Edet Jaktlag 25-04-01-001-A 0 1

ÄFO 4 V:a Och Ö:a Karlbergs Jaktsammanslutning 25-04-01-101-A 3 4

ÄFO 4 Svartbyns Vvo 25-04-01-102-A 7 7

ÄFO 4 Sävast Vvo 25-04-01-103-A 8 9

ÄFO 4 Ubbyn-Häggans Vvo 25-04-01-104-A 6 6

ÄFO 4 Unbyns Vvo 25-04-01-105-A 9 9

ÄFO 4 Folke Lennart Bergqvist 25-04-01-106-A 3 4

ÄFO 4 Mats Jakobsson 25-04-01-107-A 5 6

ÄFO 4 Degerbäckens Jaktklubb 25-04-01-108-A 3 3

ÄFO 4 Alträsk-Vändträsk Älgjaktsområde 25-04-01-109-A 6 7

ÄFO 4 Bodens Jaktvårdsklubb 25-04-01-110-A 9 9

ÄFO 4 Brännbergs Gemensamhetsskog 25-04-01-111-A 5 5

ÄFO 4 Brobyns Vvo 25-04-01-112-A 7 8

ÄFO 4 Jaktvårdsklubben Diana 25-04-01-113-A 9 9

ÄFO 4 Undersbergets o Kälkmyrlidens älgområde 25-04-01-114-A 3 3

ÄFO 4 Lombäckens Jaktlag 25-04-01-116-A 2 2

ÄFO 4 Gemträsk Älgjaktsområde 25-04-01-118-A 3 4

ÄFO 4 Skogså Jaktklubb 25-04-01-119-A 3 3

ÄFO 4 Brattmyrbergets Jaktlag 25-04-01-120-A 4 4

ÄFO 4 Kälkmyrtjärnens Jaktlag 25-04-01-122-A 4 5

ÄFO 4 Stordalens Jakt 25-04-01-123-A 3 3

ÄFO 4 Celox 25-04-01-124-A 3 4

ÄFO 4 Johan Lundström 25-04-01-125-A 2 2

ÄFO 4 F 21:s Jaktklubb 25-04-01-126-A 1 1

ÄFO 4 Roland Nilsson 25-04-01-127-A 1 2

ÄFO 4 Lennart Isaksson 25-04-01-128-A 1 1

ÄFO 4 Sven Ola Sundqvist 25-04-01-129-A 1 1

ÄFO 4 Jan Johansson 25-04-01-130-A 1 1

ÄFO 4 Lennart Åhl 25-04-02-001-A 2 2

ÄFO 4 N:a Bredåkers Jaktvårdsförening 25-04-02-101-A 6 7

ÄFO 4 Brännbergs Bondskog 25-04-02-104-A 2 3

ÄFO 4 Kusträsk Jaktvårdsförening 25-04-02-107-A 3 3

ÄFO 4 Staträsk-Vitträsk Jaktlag 25-04-02-109-A 3 3

ÄFO 4 Svartbjörnsbyns Vvo 25-04-02-110-A 8 8

ÄFO 4 Svartbäckens Älgjaktområde 25-04-02-111-A 3 3

ÄFO 4 Ulla Nordström 25-04-02-113-A 2 4

ÄFO 4 Södra Bredåkers VVO 25-04-02-114-A 9 9

ÄFO 4 Buddbyns Älgjaktslag 25-04-02-115-A 2 2

ÄFO 4 Vittjärvs Vvo 25-04-02-116-A 4 4

ÄFO 4 Åskogens Jaktområde 25-04-02-117-A 4 5

ÄFO 4 Holmfors Jaktklubb 25-04-02-118-A 2 2

ÄFO 4 Åkerholmens Jaktlag 25-04-02-119-A 2 3

ÄFO 4 Buddbyns Östra Älgjaktslag 25-04-02-121-A 3 3

ÄFO 4 Buddbyns Jakt & Fiske 25-04-02-122-A 7 8

ÄFO 4 Hugosons Jaktlag 25-04-02-124-A 8 9

ÄFO 4 Rasmyrans JVF 25-04-02-125-A 1 2

ÄFO 4 Arne Sandström 25-04-02-127-A 1 1

ÄFO 4 Anders Öhrvall 25-04-02-128-A 2 2

ÄFO 4 Roberto Öhrvall 25-04-02-129-A 0 1

ÄFO 4 Robert Lundh 25-04-02-130-A 1 1

ÄFO 4 Inbyn Södra 25-04-02-131-A 3 4

ÄFO 4 Vitträsk Jaktlag 25-04-02-204-A 1 2

ÄFO 4 Harads-Bodträskfors Jvf 25-04-03-101-A 4 5

ÄFO 4 Bo Nilsén 25-04-03-103-A 2 3

ÄFO 4 Harads Nya Jaktklubb 25-04-03-105-A 2 3

ÄFO 4 Klusåns Vvo 25-04-03-106-A 5 6

ÄFO 4 Storsands Älgjaktsområde 25-04-03-108-A 3 4

ÄFO 4 Svartlå Byamäns Jaktområde 25-04-03-109-A 2 3

ÄFO 4 Åminne Jaktlag 25-04-03-110-A 2 3

ÄFO 4 Forsnäs Jaktvårdsförening 25-04-03-111-A 3 3

ÄFO 4 Flarkå Jaktsällskap 25-04-03-113-A 2 2

ÄFO 4 Lillbergets Jaktlag 25-04-03-114-A 1 1

ÄFO 4 Kjell Schylander 25-04-03-115-A 2 2

ÄFO 4 Långtjärns Jaktlag 25-04-03-116-A 2 2

ÄFO 4 Kokhed 25-04-03-117-A 2 2

ÄFO 4 Harads & Kärrans Jaktklubb 25-04-03-118-A 4 5

ÄFO 4 Bredträsk Älgjaktslag 25-04-03-203-A 2 3

ÄFO 4 Bredträskets Jaktlag 25-04-03-204-A 2 3

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.