Kungörelse kommunfullmäktige Älvsbyns kommun

14 JUN 2017
Skrivet av :

KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder i förvaltningsbyggnaden Storgatan 27, Lokal Forsen, måndag den 19 juni 2017 kl 13.00, för behandling av nedanstående ärenden.

– Utmärkelse för rådig insats
– Utdelning av kulturstipendium och ungdomsledarstipendium 2017
– Grethel Ohlsson ”Begravningsombudets uppgifter och ansvar”
– Upprop
– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll
– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor
♦ Delgivningar KF 2017-06-19
♦ Redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medborgarförslag
♦ Svar på interpellation (c) angående frakturer för äldre
♦ Svar på interpellation (c) angående olämpliga läkemedel för äldre
♦ Svar på interpellation (sd) om elevers frånvaro i skolan
♦ Svar på interpellation (L) om LSS-lagen
♦ Svar på medborgarförslag om bygdegård i Älvsbyns kommun
♦ Svar på motion (c) gratis wifi i restaurangen och samlingslokalen på Fluxen

♦ Svar på motion (c) om attraktiv rastplats, tätortens ansikte utåt

♦ Ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB
♦ Ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB
♦ Ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB
♦ Bolagsordning för Älvsbyns Energi AB
♦ Bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB
♦ Bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB
♦ Styrning av kommunala bolag – handlingsplan
♦ Budgetramar för 2018 samt plan för 2019 och 2020

♦ Delårsrapport per 30 april 2017

♦ Val av ersättare (s) till valnämnden och styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB

♦ Avgifter inom hemtjänsten – förslag på ändrade taxor
♦ Styrdokument – Information om villkor för personlig assistans enligt LSS
♦ Förändring av matdistribution och pris för kunder boende i Vidsel
♦ Rekommendation SKL – kvalitet i särskilt boende för äldre nattetid
♦ Nya campingpriser vid Kanis

_____
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Peter Eriksson, ordförande

Lilian Johansson, sekreterare

 

Här kan du ladda ner hela ärendeförteckningen som utskriftsvänlig PDF

 

 

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.