Kommunen hyr och tvättar kläder i Boden

Älvsbyns kommun väljer Textilia som textilservicepartner och i enlighet ned lagen om offentlig upphandling, LOU, valt att teckna ett avtal med Textilia gällande hyra och tvätt av arbetskläder till personal inom socialtjänsten samt bädd- och hygientextilier för korttidsavdelningar i kommunen. Avtalstiden är tre (3) plus ett (1) år.

Foto: Textilia

Inom kommunen arbetar cirka 300 personer inom kommunal omsorg med krav på rena arbetskläder vare dag.

Avtalet gäller hyra och tvätt av kommunens arbetskläder samt bädd- och badtextilier.

Älvsbyns kommun är en befintlig kund till Textilia och avtalsstart samt första leverans sker under hösten.

– Vi älskar att få förnyat förtroende från våra kunder. Älvsbyns kommun var en av de första kommunerna, på vår enhet i Boden, som vi fick hjälpa med både arbetskläder och övrigt textilservice.

Att de nu ger oss fortsatt förtroende är givetvis en fjäder i hatten till vår personal som gör ett kanonbra jobb för att vi både skall fortsätta vara konkurrenskraftiga och ha nöjda kunder, säger Leif Sunesson, Affärschef på Textilia.

Textilservicen kommer att levereras från Textilias enhet i Boden.

Källa: Pressmeddelande från Textilia.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.