Stormigt 1 maj-firande i Lomtjärnsparken – ”Demokratin är något vi måste erövra från dag till dag”

”Demokrati är ingenting vi kan ta för givet. Det finns starka antidemokratiska rörelser och protektionismen sprider sig. Vi dränks av en propaganda utan helhetsperspektiv och lögner. Terror slår split och skapar otrygghet”, påminde Helena Stenberg och uppmanade alla att slå vakt om demokratin. FOTO: STERLING NILSSON

Det blåste rejält när Socialdemokraterna firade 1 maj i Lomtjärnsparken. Notpapper, låttexter, skrivna tal, och bordsdekorationer svävade iväg.
– Ingen fara. Arbetarrörelsen har upplevt större motvind än det här, skämtade Tomas Egmark, s-ordförande i Älvsbyn, och andades istället optimism.

Tomas Egmark tycker att Socialdemokraterna för en framgångsrik och framtidsinriktad politik. FOTO: STERLING NILSSON

Den gemensamma parollen för socialdemokraterna inför årets 1 maj-firande var ”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”.

Huvudtalare inför ett 60-tal personer var Helena Stenberg kommunalråd i Piteå och vice ordförande i socialdemokraternas partidistrikt. Hon uppmanade alla att ta sitt ansvar och värna om demokratin.
– Demokrati är ingenting vi kan ta för givet. Det finns starka antidemokratiska rörelser och protektionismen sprider sig. Vi dränks av en propaganda utan helhetsperspektiv och lögner. Terror slår split och skapar otrygghet. Var fjärde svensk ungdom bryr sig inte om demokratin och 15 procent tycker att vi lika gärna kan styras av en militärjunta. Detta är oroande, betonade Helena.

– Vi behöver bry oss. Och kom ihåg allt börjar lokalt. Demokratin är något vi måste erövra från dag till dag och inte något vi kan ta för givet.

Hon påminde också om att Sverige i dag har den lägsta arbetslösheten inom EU.
– Vi har under vår regeringstid skapat 200 000 ny jobb. Ekonomin går bra. Vi måste hjälpas åt och överbrygga klyftor. Det gäller såväl ekonomiskt, som mellan landsbygd och storstad, och mellan unga och gamla. Alla ska kunna bidra efter sin egen förmåga men samtidigt kunna ta del av välfärden efter behov.

Delar av Socialdemokraternas kandidater till kyrkofullmäktigevalet. FOTO: STERLING NILSSON

Under 1 maj-firandet presenterades också socialdemokraternas kandidater till kyrkofullmäktige.
– Jag är stolt att ha dem med mig, tyckte Stefan Hortlund, kyrkorådets ordförande.

Kyrkovalet infaller den 17 september i år.
– Gå och rösta. Ta en eller flera vänner med dig. Kyrkan har en viktig funktion att fylla och Älvsby Församling gör många bra saker. Men allt kan bli bättre. Det är viktigt att vi markerar. Men en s-majoritet kan vi göra så mycket för att utveckla kyrkans viktiga verksamhet för alla åldersgrupper, uppmanade Stefan.

Sanna Hortlund på klaviatur, Anna Lundberg (sång).FOTO: STERLING NILSSON

Mellan talen underhöll Anna Lundberg (sång) och Sanna Hortlund på klaviatur med uppskattade musikinslag trots den stundtals tuffa blåsten som i vindbyarna ställde till en del problem…

 

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.