Polarbröd tar plats i Näringslivets transportråd

För att transportbranschen ska kunna utvecklas i rätt hållbar riktning snabbt nog, krävs förutom samverkan mellan fordonsleverantörer, speditörer och kunder också långsiktighet vad gäller politiska styrmedel och system, säger Johan Granberg.

Polarbröds hållbarhetsarbete ger eko både inom näringslivet och i den politiska sfären. Bagerikoncernen ses numera som ett föredöme, både nationellt och internationellt, i det långsiktiga arbetet mot ett fossilfritt samhälle.

Transporter är ett av Polarbröds prioriterade områden för att nå full hållbarhet år 2022. Som ett led i detta har Polarbröd gått in som nya medlemmar i Näringslivets Transportråd.

– Medlemmarna utgör tillsammans 90 procent av transportinköpen i Sverige och rådet är en av transportbranschens viktigaste remissinstanser gentemot regeringen. Detta visar på vikten att vara del i detta sammanhang, säger Johan Granberg, Inköps- och logistikchef Polarbröd.

Under årsstämman som Näringslivets Transportråd arrangerade tisdagen den 2 maj i Stockholm presenterade Johan Granberg hur Polarbröd tar sig an de logistiska hållbarhetsutmaningarna, bland annat genom att som första livsmedelsföretag antagit utmaningen från Initiativet Fossilfritt Sverige – att senast 2030 klara sina inrikestransporter utan användning av fossil energi.

– För att transportbranschen ska kunna utvecklas i rätt hållbar riktning snabbt nog, krävs förutom samverkan mellan fordonsleverantörer, speditörer och kunder också långsiktighet vad gäller politiska styrmedel och system, fortsätter Johan Granberg.

Polarbröd är också det första livsmedelsföretaget som antagit utmaningen och initiativet ”Fossilfritt Sverige”. Detta görs tillsammans med partnern Polfärskt säljande bröddistribution.

Men Polarbröd tänker inte vänta til 2030. Redan 2022 är målet att nå 100 procent förnybara råvaru- och brödtransporter. Polarbröd har arbetat för detta mål sedan 2012 och planerar att använda olika lösningar för att inom fem år nå fossiloberoendet

– Vi arbetar för så effektiva transporter som möjligt som ska gå på förnybar energi. Tåget är den överlägsna lösningen för fjärrtransporter, och där fortsätter vi att utöka vår andel. För närdistributionen ser vi flera kortsiktiga lösningar med drivmedel som exempelvis HVO men långsiktigt är elektrifieringen av fordonen den bästa lösningen för oss, säger Johan Granberg, inköps- och logistikchef Polarbröd.

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 200 aktörer gått med. Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet är öppet för alla aktörer som ställer upp på den deklaration som tagits fram. De aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Genom deklarationen förbinder sig aktörerna också att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.

Källa: Polarbröd

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.