Pensionärsskatten avskaffas helt om socialdemokraterna får bestämma

01 MAJ 2017
Skrivet av :

Helena Öhlund avslöjade nyheten att pensionärsskatterna ska bort. FOTO: STERLING NILSSON

Den så kallade pensionärsskatten ska avskaffas helt. Åtminstone om socialdemokraterna får bestämma.
– Men det kommer att ske successivt, säger Helena Öhlund, kommunalråd i Älvsbyn.

Den gemensamma parollen för socialdemokraterna inför årets 1 maj-firande var ”Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas”.

Socialdemokraternas nya politik kan bli ett lyft för Sveriges pensionärer.
– Pensionärsskatten ska avskaffas helt, avslöjade Helena Öhlund under sitt 1 maj-tal i Lomtjärnsparken, Älvsbyn.

Hon hänvisar till partiets egen hemsida, socialdemokraterna.se, där man under rubriken ”Vår politik” och underrubriken ”pension” kan läsa: ”Eftersom pension är uppskjuten lön skall inte pensionärer beskattas högre än löntagare. Vi har därför tagit ett första steg för att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten. På sikt ska den avskaffas helt.”

– Trygghet under ålderdomen är en självklarhet. Vi vill avskaffa skatten pensionärsskatten helt. Det kommer naturligtvis inte att ske över en natt, utan successivt, berättar Helena.

Enligt henne är detta ett steg att överbrygga det orättvisa klyftor som i dag finns i samhället och för att underlätta den ekonomiska situationen för landets äldre.

Så här förklaras pensionärsskatten på SPF Seniorernas hemsida :

http://www.pensionarsskattekalkylatorn.se/darfor_betalar_pensionarer_mer.html

Det kan verka konstigt att skatten på pension är högre än skatten på lön. Och det är det också! Sverige är ett av få länder i världen som beskattar pensionärer högre än löntagare. Pension är inget annat än uppskjuten lön och därför så borde självklart skatten vara densamma.

Anledningen till att det blivit så här är att alliansregeringen genomförde riktade skattesänkningar till de som jobbar, via det så kallade jobbskatteavdraget. Alliansregeringen kompenserade delvis Sveriges seniorer genom att i fem omgångar åren 2006-2014 förstärka grundavdraget för personer som vid årets början är över 65 år fyllda.

Den rödgröna regeringen har från och med den 1 januari 2016 tagit bort pensionärsskatten för de med lägst inkomster och även sänkt skatten en aning för pensionärer med inkomster upp till ca 17 000 kr/månaden. Men faktum kvarstår – merparten av Sveriges pensionärer fortsätter att straffbeskattas.

Samtidigt lever många pensionärer i Sverige med väldigt knappa marginaler. Nästan var femte person 65 år och äldre lever idag på inkomster som ligger under EU:s gräns för risk för fattigdom för Sverige.

Seniorerna SPF tycker det är självklart att skattegapet mellan löntagare och pensionärer stängs. Trots att var fjärde väljare är över 65 så har varken regeringen eller oppositionen i sin helhet lovat att helt avskaffa pensionärsskatten under mandatperioden. Det kan vi inte tolerera. Det är hög tid att pensionärsskatten tas bort!

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.