Ny kemikalielagstiftning

03 MAJ 2017
Skrivet av :

Erika Groth, från miljökontoret. FOTO: STERLING NILSSON

Erika Groth, från miljökontoret, påminde om den nya kemikalielagstiftningen.
– Se över vad ni har. Alla felmärkta kemikalier måste bort eller märkas om, förklarade hon vid senaste Företagarfrukosten på Polar Hotel.

Kommunens miljöförvaltning kommer efter sommaren att göra stickprovskontroller. De som inte anpassat kemikalieinnehavet efter den nya lagstiftningen riskerar böter.

Förordningen EG 1272/2008 (CLP) ersätter tidigare EU-regler om klassificering, märkning och förpackning av ämnen & blandningar.

Alla kemikalieleverantörer måste:

…göra om klassificering av alla deras produkter (även de som inte var klassificerade som farlig innan)

…märka farliga produkter med nya etiketter, faropiktogrammen, faro-& skyddsangivelser

…ändra alla säkerhetsdatablad pga. REACH (med fokus nu på identifierad användning).

Erika Groth uppmanande också alla som går i byggtankar inför sommaren att snarast möjligt lämna in tillståndshandlingar till Miljö- och byggkontoret.

– Det är redan kö och belastningen stor.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.