”Jag är stolt över hur Älvsbyn utvecklas”

03 MAJ 2017
Skrivet av :

Tomas Egmark är stolt över den positiva utvecklingen i Älvsbyn. FOTO: STERLING NILSSON

Den tidigare uppgivenheten i Älvsbyn har bytts mot framtidstro och optimism.
– Jag är stolt över hur Älvsbyn utvecklas, säger Tomas Egmark, socialdemokraternas ordförande i Älvsbyn.

De positiva trenderna är många. Befolkningsminskningen har avstannat och istället visar folkräkningen de senaste åren på en försiktig ökning. Företagsklimatet är ett av landets bästa och kommunen har skolor och äldreomsorg att vara stolta över.
– Älvsbyns kommun är skuldfri och under lång tid har vi vid varje bokslut sett till att ha ett litet överskott. Det skapar möjligheter och handlingsutrymme för framtiden. Det har vi åstadkommit genom en ansvarsfull ekonomisk politik, säger Egmark.

Helena Öhlund, kommunalråd hävdar att Pärlan glittrar. FOTO: STERLING NILSSON

Något även Helena Öhlund, kommunalråd, påpekade under sitt 1 maj-tal i Lomtjärnsparken.
– Vi bygger för framtiden och alla kommunala verksamheter redovisar faktiskt ett överskott. Pärlan glittrar. Vi har också ett näringsliv som uppskattar sin hembygd. Det satsas vilket skapar arbetstillfällen och ger skatteintäkter. Vårt motto ”Tillsammans” lever de allra flesta upp till. Ensam är inte stark. Visionen ”Framgångsrika Älvsbyn” ser vi till att uppnå tillsammans.

Den fortsatta utvecklingen av Älvsbyn ska hålla ihop där varje invånare ses som viktig och känner delaktighet, enligt Egmark.

Men det finns ett orosmoln.
– Alla politiska partier i Älvsbyn förlorar medlemmar. Det är djupt oroande eftersom det gör att idéerna blir färre och demokratin svagare. Därför behöver vi bli fler. Vad är viktigt? Vill du engagera dig? Vad vill du påverka? Välkommen att engagera dig i socialdemokraterna, hälsar Egmark och presenterar en lista över vallöften, vad Socialdemokraterna gjort och det arbete som är konstant pågående:

 • Arbetet för en gruvetablering i Laver.
 • Utvecklingen av Kanis.
 • Kultur- och föreningslivet.
 • En bra förskola och skola i samarbete med föräldrar i syfte att ge en bra grund för normer och värderingar.
 • Skapa förutsättningar för alla som vill bo hemma på ålderns höst genom utvecklad hemtjänst, dagverksamhet och anhörigstöd.
 • Uppmuntra byautveckling.
 • Erbjuda stöd och hjälp till människor i svåra livssituatoner.
 • Främja inflyttning och bygga attraktiva boendemiljöer.
 • Bygga boende för äldre, så kallade särskilda boendeplatser.
 • Stärka arbetet i regionen genom samordning vid utbildning, företagsetableringar och infrastruktur.
 • Stimulera universitetsstudier och andra studier som ger möjlighet att ta sig ut på arbetsmarknaden.
 • Samarbete med Regionen för en ny Hälsocentral och Folktandvård.
 • Främja företagande i hela kommunen.
 • Möjliggöra Resecentret och underlätta resandet med kollektivtrafik.
 • Arbeta för mångfald och integration.

 

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.