Erika Johansson ny landsbygdsdirektör

Länsstyrelsen Norrbotten har utsett en ny landsbygdsdirektör. Erika Johansson kommer leda utvecklingen av länets landsbygd i rollen som enhetschef för Länsstyrelsens Landsbygdsenhet.
Erika kommer från en tidigare tjänst som chef för enheten för Djurskydds- och veterinärenheten.

​- Jag är mycket glad över tjänsten och ser fram emot att få leda detta viktiga arbete.
Jag är stolt över det givna förtroendet och hoppas jag kan hjälpa till med att sätta hela Norrbottens utveckling på kartan.
Enheten bedriver ett viktigt arbete som betyder mycket för många, säger Erika Johansson.
Erika Johansson kommer leda Landsbygdsenheten, som består av drygt 20 handläggare som arbetar med allt från att stimulera nyföretagande på vår landsbygd, bredband och näringslivsutveckling till att utveckla livsmedelsproduktionen i länet och ge stöd till våra jordbruk.

– Erika är en duktig och uppskattad chef hos oss på Länsstyrelsen och jag är därför mycket glad över att hon vill ta sig an utmaningen att leda vår landsbygdsenhet framåt. Jag är övertygad om att hon kommer göra ett mycket gott arbete för länets bästa, säger landshövding Sven-Erik Österberg.
Mer norrbottnisk mat på tallrikarna

Landsbygdsenheten hanterar årligen hundratals miljoner och är en drivande part i utvecklingen av länets landsbygdsfrågor, exempelvis förverkligandet av länets livsmedelsstrategi ”Nära Mat”.
– Visionen i länets livsmedelsstrategi är att få mer norrbottnisk mat på tallrikarna. Det är en viktig målsättning ur flera aspekter. Bland annat för att bibehålla och skapa fler arbetstillfällen, för vår folkhälsa samt för att öka vår låga självförsörjningsgrad. Det ska bli roligt att få vara del i det fortsatta arbetet med att förverkliga vår regionala livsmedelsstrategi, avslutar Erika Johansson.
Erika tillträder tjänsten som enhetschef den 2 oktober.

Källa: Pressmeddelande Länsstyrelsen

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.