919 rödlistade arter i Norrbotten

26 MAJ 2017
Skrivet av :

Mindre hackspett finns med på listan.

En åtta meter lång rödlista över hotade arter. Så såg det ut när Länsstyrelsen uppmärksammade länets växter och djur på den Internationella dagen för biologisk mångfald.

​- Många tror att det är ganska artfattigt i norra Sverige. Men vi har många sällsynta och spännande arter som är beroende av förhållandena i vårt län, säger Marie Björklund, chef för miljöanalysenheten som är en av initiativtagarna till kampanjen om biologisk mångfald.

I Sverige finns ungefär 60 000 inhemska arter. Av de arter som har bedömts är 19,8 procent rödlistade. Det har legat på ungefär samma nivå sedan år 2000. Av de drygt 4 000 nationellt rödlistade arterna finns 919 i Norrbottens län.

Den Internationella dagen för biologisk mångfald firas, sedan 15 år tillbaka, den 22 maj. Dagen är ett initiativ av FN som ser arbetet med bevarande av våra ekosystem och den biologiska mångfalden som en global överlevnadsfråga.

Under tre dagar fanns Länsstyrelsen i Kulturens hus för att uppmärksamma den norrbottniska naturens mångfald. Förutom att kolla in den långa rödlistan med sina fascinerande artnamn – till exempel köttgelé (en alg) och kanelrosknoppmal (en fjäril) – erbjöds de som ville att rita och måla sitt eget bidrag till den biologiska mångfalden, trycka sin egen kampanj-knapp, tävla i frågesport och njuta av ett bildspel om länets åtta nationalparker.

I Sverige har regering och riksdag mål för arbetet och Sverige har också skrivit under den internationella konventionen för biologisk mångfald där vi åtar oss att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden.

Skog och jordbruksmark är de två landskapstyper där flest rödlistade arter
förekommer. En femtedel av de rödlistade arterna förekommer i våtmarker. hemvist. Många arter lever i gränszonen mellan olika landskapstyper eller flyttar sig mellan två. Detta kan innebära att en art kan förekomma i mer än en landskapstyp.
Källa: Länsstyrelsen Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.