Pitemålsakademin på språklig offensiv

24 APR 2017
Skrivet av :

Ordföranden Britt Fäldt ledde årsmötet i anrik miljö.

Sko vä böre?
Med de orden pockade ordföranden Brith Fäldt på uppmärksamhet och hälsade ett 25-tal närvarande ”Wälkömmen” till Pitemålsakademins årsmöte. Och som sig bör var rikssvenskan, om inte bannlyst, så åtminstone ett ovälkommet språk under sammankomsten.
 
Årsmötet hölls i en traditionstyngd byggnad – Rådhusets gamla sessionssal i Piteå. Förmodligen var pitebondskan det vardagliga språkbruket, i och runt lokalen, under 1700-, 1800- och första hälften av 1900-talet. Den så kallade rikssvenskan användes förmodligen mest vid besök av utomsocknes och vid formella tillställningar. Sådana var det en del av.

Bevarande av kulturarv

I Rådhusets sessionssal rådslogs hur staden skulle skötas, förbrytare fick sina straff utmätta, kungliga förordningar lästes upp och förhållningsregler utfärdades. Byggnaden har även fungerat som polisstation, bibliotek, telegrafstation, turistbyrå och lönnkrog!
I dag är situationen en annan. Rådhuset är museum och Pitemålet är på utdöende. Det sistnämnda vill Pitemålsakademin ändra på. Fler, framförallt yngre, ska på olika sätt uppmuntras att föra det språkliga kulturarvet vidare.

Rådhusets gamla sessionssal var välfylld.

Många förslag

Förslagen på hur detta ska förverkligas var många på årsmötet:
  • Inspelningar, dokumentation och filmning av pitemålstalare.
  • Insamling av ord och uttryck som är på väg att falla i glömska.
  • Utbildning i Pitemål.
  • Information om Pitemålet, bland annat i samband med PDOL, Nolia och en alldeles egen Pitemålsdag på Swensbylijda den 2 augusti.
  • Dialektsamarbete reginalt, nationellt och internationellt.
  • Studier av Pitemålets utveckling både historiskt och in futurum.

Stort intresse men få medlemmar

En annan uppgift för den nya styrelsen blir att ragga fler medlemmar. Pitemålsakademin grundades 2014 i samband med att Facebookgruppen ”Vi som talar Pitebondska” bildades. Nu har gruppen runt 3 700 följare men själva akademin endast mellan 30 och 40 medlemmar. Med tanke på det stora intresset för Pitemål borde en rejäl ökning av akademins medlemsantal inte vara någon omöjlighet.
Britt Fäldt visade också två gåvor från Iris och Olof Carlsson i form av Markusevangeliet och Astrid Lindgrens ”Emil i Lönneberga” översatta till Pitemål av Ingvar Brännström, bror till Iris. Sedan läste Britt högt ur ”En Emil Opi Lönneberga”. Markusevangeliets titel på Pitemål är; ”Jena böre ‘ne. Evangelium i ejnlihejt vä en Markus”.

TV-framträdande

Pitemålsakademin syns kanske snart även på TV. Akademin har kontaktats av Samuel Andersson projektledare för ”Svenska dialektmysterier” på SVT.
En del uppskattade aktiviteter har genomförts, bland annat korsord på Pitemål, som konstruerats av Birger Eriksson och som publicerats i Piteå och Älvsbyns Gratistidning. Eva Adela Johansson har också bjudit på ett antal uppskattade föreläsningar.
Den nya styrelsen som valdes består av; Brith Fäldt (ordförande), Gunnar Lindfors, Daniel Engberg, Birger Eriksson, Berith Bergstedt, Nina Wikman Saxin och Eva Adela Johansson.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.