Öppnade efter köksrenovering

Älvsby Folkhögskola har varit utan matsal och kök under sex veckor. Under denna tid har eleverna utöver lovtider fått äta på Älvåkra skolan.

Annica Hardegård

På måndagen kunde Restuarangföreståndare Annica Hardegård på Älvsby Folkhögskola åter hälsa alla välkomna efter denna köksrenovering, där man nu man skapat ett nytt kök som uppfyller alla ställda krav på ett storkök och som ger bättre arbetsmiljö för de som jobbar.

Säkra matgäster kunde redan första dagen räknas in och många av dessa var nöjda och glada att åter bli serverade lunch på Älvsby folkhögskola.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.