Nya jaktregler välkomnas av Jägareförbundet

03 APR 2017
Skrivet av :

FOTO: Madeleine Lewander, Svenska Jägareförbundet.

Den 1 april började nya regler för småviltsjakten att gälla. De innebär bland annat att jägare bosatta i Sverige får företräde till jakt på statlig mark.
– Regeringens intentioner är mycket positiva för de svenska jägarna. Nu är det väldigt viktigt att tillämpningen av beslutet görs på ett klokt sätt, säger Bo Sköld, generalsekreterare för Svenska Jägareförbundet.

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har tillsammans med Jordbruksverket enats om hur den nya lagen ska tillämpas. Enligt ett regeringsbeslut förändras rennäringsförordningen så att jägare bosatta i Sverige får företräde till jakt på statlig mark.

  • Den nya förordningen kommer tillämpas enligt följande under 2017/18:
    Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjäll ska upplåtas till jakt för fast bosatta i Sverige (och svenska medborgare) samt jägare med närmare anknytning till Sverige – det vill säga äger fastighet i Sverige, har anställning i Sverige eller bedriver näringsverksamhet i Sverige.
  • Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjällen upplåts till övriga efter den 15 september.

Vad innebär detta?
För jägare fast boende i Sverige sker ingen förändring från tidigare år. Svenska medborgare som är bosatta utomlands måste ansöka om rätt att jaga.
Jägare som inte är fast bosatta i Sverige men har nära anknytning till Sverige kan ansöka om möjlighet att lösa jaktkort från den 25 augusti.
Efter den 15 september innebär förslaget samma regler för jakt som gäller idag.

Länsstyrelsen i Norrbottens län kan erbjuda jakt på ca 4,2 miljoner hektar statlig mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län. Markerna omfattar skiftande naturmiljöer från ren skogsmark till höglänt fjäll. Jakt på dalripa och fjällripa är vanligast. En stor del av området nedanför fjällkedjan utgörs också av goda skogsfågelbiotoper med tjäder och orre.

Källa: Svenska Jägareförbundet och Länsstyrelsen Norrbotten

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.