Välbesökt årsmöte hos Centern

12 MAR 2017
Skrivet av :

Den 20 februari genomförde Centerpartiet i Älvsbyn sitt årsmöte.

 

Vår kretsordförande Greger Andersson hälsade ett 30-tal personer välkomna och uttryckte en stor glädje över den stora uppslutningen.

Sedan vände han sig speciellt till Ulrica Hamsch. Ulrica är Näringslivsutvecklare på Älvsbyns kommun med bl.a. Storforsen som ett av sina ansvarsområden. Hon höll ett intressant anförande kring ”Storforsen – ur ett kommunalt perspektiv”. Med sina 150 000 besökare per år är Storforsen en viktig del i besöksnäringen och man jobbar med olika områden för att öka betydelsen, främst att få besökare att spendera mera pengar inom kommunen. Besöken under vintertid har ökat markant. Utvecklingen av det driftavtal kommunen har för området är också betydelsefullt liksom de olika arrangemangen som ordnas där av olika parter.

Även det goda värdskapet för besökare med genomslagskraft i media ger stort utslag.

Efter uppskattande applåder tackade först Greger Ulrica för hennes intressanta anförande och sedan överlämnade vår gruppledare Berit Hardselius en bok av Maud Olofsson som gåva från Centern.

Efter fika med smörgåstårta inleddes Årsmötesförhandlingarna med en parentation över medlem som avlidit under året. Därefter lästes en dikt.

Berit Hardselius valdes att leda dagens förhandlingar.

Verksamhetsberättelsen som skickats ut till alla medlemmar i samband med kallelsen beskrev årets arbete med flera allmänna möten och några företagsbesök. Kretsen har i de olika mötena haft besök av centerns riksdagsledamot Helena Lindahl samt regionledamöterna Lars-Åke Mukka och Nils-Olov Lindfors. Under hösten höll Magnus Nordström, kommunchef i Älvsbyn ett anförande om kommunens framtida utveckling. När Greger gick igenom fortsättning av verksamhetsberättelsen visar den på en bred aktivitet där inte mindre än 24 personer är förtroendevalda inom kommun- och församlingsarbetet samt att medlemsantalet har ökat med 5 st. Ingen har avslutat sitt uppdrag under mandatperioden.

Det vardagliga kommunpolitiska arbetet, som sker i vår samspelta ”KF-grupp” är imponerande, med alla de många kvällsmötena över året som det innebär. Dessutom har vi ett stort arbete inom den politiska ledningen för Älvsby Församling. Årets planering innehåller höjdpunkter som företagsbesök av Annie Lööf, Sveriges populäraste partiledare, en Vårfest med centerns ekonomiske talesman Emil Källström samt en gudstjänst den 3 sep med deltagande centerpartister inför kyrkovalet.

Greger Andersson blev omvald till kretsordförande. Som ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Berit Hardselius, Magnus Danielsson och Göran Lundström. Dessutom kvarstår Matilda Wiklund, Christer Grahn och Agneta Nilsson. Som suppleanter valdes Frida Sandman och Johan Johansson.

Revisorer är Rolf Nilsson och Kjell-Åke Larsson och till den viktiga Valberedningen valdes Stefan Hardselius och Kjell-Åke Larsson.

Mötet avslutades med ett stort tack till alla för det goda arbetet som utförs för Centerpartiet.

 

Text och Foto: Göran Lundström

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.