Seniorer med starkt intresse av framtidsfrågor

19 MAR 2017
Skrivet av :

Magnus Nordström, kommunchef.

På den senaste Berättarträffen berättade kommunchefen Magnus Nordström om ”Framtidsrika Älvsbyn”. Femtiotalet pensionärer hade trotsat det strålande vädret och bänkat sig inomhus för att lyssna till några visioner.

Det blev ett uppskattat möte, där Magnus på ett bra sätt gav bakgrund och historik till Älvsbyns framväxt från en kommun i ekonomisk kris till en framgångsrik företagarkommun.

Det blev ett möte med många inspirerande idéer för framtida utveckling. Det är viktigt att värna varumärket Älvsbyn-Norrbottens pärla, att tala väl om den kommun vi ju faktiskt gillar så mycket att vi velat tillbringa våra liv här!

I Älvsbyn är det nära till allt och det ger hög livskvalitet att bo här. Magnus visade på många områden, där vår kommun låg bra till, kanske främst inom företagande och näringsliv, men också inom skola och omsorg. Några stora framgångsrika företag med internationella marknader finns här, liksom ett mycket stort antal små!

Vintersportanläggningen Kanis har byggts ut och är nu ett eftertraktat utflyktsmål med 100-talet husvagnsplatser. Den har full beläggning och lång kö. Det finns tankar om elintensiva företagsetableringar.

Många lyssnade intresserat.

Bostadsbyggandet var ett annat prioriterat område. Magnus redogjorde för dagsläget vad avser SÄBO, varför Västermalmshöjden valts och även varför Vårdcentral och Folktandvård skulle flytta in i nya lokaler. Det är ett krav från landstinget, som inte längre vill hyra de gamla slitna lokalerna. I många avseenden är samarbete nödvändigt för små kommuner. Publiken lyssnade och deltog aktivt med frågor. Naturligtvis tog man också upp frågan om Laver – fördelarna lika väl som nackdelarna med en exploatering.

Per Nilsson, ordförande SPF, tackade och överlämnade en gåva.

Berättarträffen avslutades med kaffe, kakor och glada och livliga samtal.

TEXT OCH FOTO: INGER BOSTRÖM

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.