Ambassadör besökte Företagarfrukosten

01 MAR 2017
Skrivet av :
Pascal Ruhomvyumworo, Burundis ambassadör i Norden. FOTO: STERLING NILSSON

Pascal Ruhomvyumworo, Burundis ambassadör i Norden. FOTO: STERLING NILSSON

Pascal Ruhomvyumworo, Burundis ambassadör i Norden, besökte fredagens Företagarfrukost i förhoppning att skapa affärs- och kunskapsutbyten med företag, föreningar och organisationer i Älvsbyn.
– Välkomna till Afrikas hjärta. Vi har redan svenska företag som startat verksamhet i Burundi, bland annat Wallenberg, men vi söker fler samarbetspartners, berättade Ruhomvyumworo.
Ambassadören visade en film om Burundi, den lilla republikenen mitt i Afrika, till ytan mindre än en tredjedel av Norrbottens län.
Burundi ligger i huvudsak på en högplatå, 1 500–2 000 meter över havet, där Tanganyikasjön, 772 meter, är den lägsta punkten. Terrängen består i huvudsak av savann och stäpp.
Nästan hälften av markytan (44 procent) i Burundi är odlingsbar. Men i dag är endast nio procent uppodlad och 36 procent används som betesmark
Några av landets miljöproblem är jorderosion och för stor skogsavverkning. Det mesta av skogen har avverkats för användning som bränsle. Detta hotar även det djurliv som finns i skogen. Därför hoppas Burundi främst hitta nya energilösningar genom samarbeten med svenska företag och Luleå tekniska universitet. Men även andra samarbetsområden välkomnades.
Michel Ntoto, grundare av vänskapsföreningen Mutcho. FOTO: STERLING NILSSON

Michel Ntoto, grundare av vänskapsföreningen Mutcho. FOTO: STERLING NILSSON

Att ambassadören besökte Älvsbyn och Norrbotten är vänskapsföreningen Mutchos förtjänst, med grundaren och älvsbybon Michel Ntoto i spetsen.
– Vi har numera verksamheter även i Tierp och Gävle. Men vårt huvudkontor ligger i Älvsbyn, berättade Michel och lockade till skratt.
Mutcho har också en internationell gren där Chris Clemens är ansvarig. Även han fanns med i Älvsbyn tillsammans i sällskap av Companion Norr, Företagspartner, som representerades av Roine Karlsson.

Fakta Burundi:

Yta: 27 830 kvadratkilometer (Norrbottens län 98 911 kvadratkilometer).
Invånarantal: 11 099 298
Huvudstad: Bujumbura
Grannländer: Kongo-Kinshasa, Rwanda och Tanzania.
Klimat: Ekvatorklimat. Den årliga genomsnittstemperaturen varierar med höjden över havet, från 23 till 17 grader celsius.
Årsnederbörd: Cirka 1 500 millimeter. Regntider infaller dels från februari till maj, dels från september till november.
Största naturtillgångar: Nickel, uran, torv, kobolt, koppar, platina, vanadin, odlingsbar mark och vattenkraft.
Främsta exportvaror: Kaffe och te.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.