5,4 miljoner i driftsstöd till länets byahandlare

20 län får del av det särskilda driftsstödet på 35 miljoner kronor till dagligvarubutiker i sårbara lägen. För Norrbottens del handlar det om dryga 5,4 miljoner. Pengarna ska användas till ett långsiktigt stöd i sårbara och utsatta glesbygdsområden. Butiker i Älvsbyns närområde som kan komma ifråga är dagligvarubutikerna i Vidsel, Vistträsk och Sikfors.

Driftsstödet fördelas till de aktörer på länsnivå som ansvarar för stödet till kommersiell service (länsstyrelser, samverkansorgan, landsting). Norrbotten tilldelas 5 427 110 kronor.

Under 2016 beviljades driftstöd till 181 dagligvarubutiker. Det är i stor utsträckning samma företag som ses som stödmottagare för 2017. Stödet är en del av Tillväxtverkets insatser att stärka tillgängligheten till kommersiell service i serviceglesa områden.Uppdraget pågår till och med 2019.

– Tillgång till kommersiell service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att arbeta, bo och driva företag. De här pengarna har stor betydelse för möjligheten till utvecklingskraft i alla delar av landet, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Källa: Tillväxtverket

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.