500 kronor per kilo fångad lax till lokala företag

24 MAR 2017
Skrivet av :

Lax – det är fina fisken för det lokala näringslivet. Varje kilo lax som fångas av sportfiskare genererar nära 500 kronor i försäljning till företagen i länet. Det visar en studie som Länsstyrelsen Norrbotten har genomfört på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Pilotstudien visar hur fiskeförbättrande åtgärder bidrar till näringslivsutvecklingen i Norrbotten och Västerbotten.
”Potentialen för samordnad och paketerad fisketurism, och därmed det potentiella lokala och regionala värdet av sportfiske är dock långt ifrån utnyttjad, vilken också kan skönjas genom att flera nya företag med inriktning mot sportfiske efter lax har etablerats eller är under uppstart i de aktuella älvdalarna, liksom på andra ställen”, skriver länsstyrelsen i sin rapport.
Studien har genomförts längs Torne älv, Kalixälven och Byskeälven. Älvarna har de senaste åren varit föremål för restaurering och fiskereglering, vilket resulterat i ökat fiskbestånd och bättre sportfiske.

Genererar stora värden

Pilotstudien visar bland annat att varje kilo lax som fångas av sportfiskare genererar i genomsnitt 480 kronor i försäljning för de lokala företagen inom handel, turism och service. Det motsvarar ett totalt värde på cirka 90 miljoner kronor.
– Det är vad vi vet första gången en studie genomförts där det lokala marknadsvärdet av sportfisket kartläggs på det här sättet. Studien är begränsad till tre avrinningsområden men vi har fått fram bra indikationer på hur ett ökat sportfiske bidrar till näringslivsutvecklingen i de båda länen, säger Pontus Grahn, miljöekonom vid Länsstyrelsens vattenmyndighet.

Stark tillväxt

I studien har utvecklingen sedan 2011 kartlagts och det råder en god tillväxt bland de undersökta företagen. Omsättningen relaterad till sportfiske har ökat med cirka 70 procent på fem år. Studien visar också att ett 30-tal helt nya arbetstillfällen har tillkommit och som kan härledas till ett förbättrat sportfiske.
– Det är framför allt handeln direkt inriktad mot sportfiskare som har ökat sin omsättning. Även omkringliggande service som boendeanläggningar, livsmedelshandlare och bensinstationer drar tydlig nytta av det ökade sportfisket om de är lokaliserade längs älvdalarna, konstaterar Pontus Grahn.
Pilotstudien är finansierad av Havs- och vattenmyndigheten och ett flertal av de fiskeförbättrande åtgärderna i de tre vattendragen har utförts av Länsstyrelsen. Studien kommer att ingå i Havs- och vattenmyndighetens redovisning till regeringen om effekterna av miljöanslagen.
Källa: Länsstyrelsen Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.