”Vi sitter på en skattkista”

01 FEB 2017
Skrivet av :
Robert Forsberg, projektledare för internationell handel på Norrbottens Handelskammare. FOTO: STERLING NILSSON

Robert Forsberg, projektledare för
internationell handel på Norrbottens Handelskammare. FOTO: STERLING NILSSON

Intresset för det arktiska området är stort.

– Vi sitter på en skattkista, förklarade Robert Forsberg, projektledare för internationell handel på Norrbottens Handelskammare, vid senaste Företagarfrukosten på Polar Hotel.

Norrbottens Handelskammare arbetar för att medlemsföretagen ska göra fler och bättre affärer via internationell handel. Viktiga frågor är väl fungerande infrastruktur, smidiga regelverk och kompetensfrågor som möjliggör internationell handel.

Handelskammaren erbjuder även tjänster som rådgivning, omvärldsbevakning och kontaktnätverk för internationell handel.

– Vi verkar world wide i ett globalt nätverk med 12 000 handelskamrar i 140 länder – bara i Europa finns 13 miljoner medlemsföretag. Vi hjälper till att knyta kontakter med och öppna dörrar till potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners internationellt, berättade Forsberg.

Han berättade också om det stigande intresset för det arktiska området i norra Europa dit Norrbotten räknas.

– Vi har mineralerna, skogen, rent vatten, ren luft och mycket annat som stärker attraktionskraften. Det ska vi med hjälp av EU-medel utveckla ytterligare. Vi sitter på en skattkista, tyckte Forsberg.

Samarbete i väst-östlig riktning med Nordnorge och Nordfinland är av nytta, enligt honom.

– Ja, och den nya flyglinjen mellan Uleåborg, Luleå och Tromsö, fyller en viktig funktion, säger Forsberg som också sitter som VD för Arctic Airlink som linjen kallas.

Men allt är inte ljusblått.

– Nej, det finns hot, menade Forsberg och pekade bland annat på alla nya pålagor och avgifter som föreslås inom transportsektorn.

– Men ingen har tittat på den samlade effekten. Det är allvarligt att våra politiker på riksnivå saknar den insikten.

Handelskammaren försöker påverka riksdag och regering.

– Alla avgiftshöjningar skulle slå hårt mot industrin i Norrbotten om transporterna börjar utgöra 30-35 procent av kostnaderna. Det försämrar konkurrenskraften. Långsiktigt

konkurrenskraften. Långsiktigt innebär det att investeringarna hamnar någon annanstans.

Övrigt från företagarfrukosten:

Inför VM och EM i skotercross på Högheden har Robert Granström, Åsa Edin och Fredde Rosengren tagit initiativ till aktiviteter på byn kopplade till mästerskapet. Sparbanken Nord i Älvsbyn har gått in med ekonomisk stöttning.

Inför VM och EM i skotercross på Högheden har Robert Granström, Åsa
Edin och Fredde Rosengren tagit initiativ till aktiviteter på byn kopplade till mästerskapet.
Sparbanken Nord i Älvsbyn har gått in med ekonomisk stöttning.

VM-VECKA: Inför VM och EM i skotercross på Högheden har Robert Granström, Åsa Edin och Fredde Rosengren tagit initiativ till aktiviteter på byn kopplade till mästerskapet.

Sparbanken Nord i Älvsbyn har gått in med ekonomisk stöttning.

– Vi hoppas kunna skapa någonting tillsammans med Köpmannaföreningen, LRF, Företagarna och föreningarna, berättade Robert Granström, som tillsammans med

projektgruppen också har ett nära samarbete med Arne Lind och Tobias Eklund i tävlingsledningen.

Projektledare blir Åsa Edin.

Avgående näringslivschefen Pär Jonsson avtackades genom att kommunalrådet Helena Öhlund placerade honom på "heta stolen" där han fick svara på ett 20-tal frågor av mer lättsam karaktär.

Avgående näringslivschefen Pär Jonsson avtackades genom att
kommunalrådet Helena Öhlund placerade honom på ”heta stolen” där han fick svara på ett 20-tal frågor av mer lättsam karaktär.

HETA STOLEN: Avgående näringslivschefen Pär Jonsson avtackades genom att kommunalrådet Helena Öhlund placerade honom på ”heta stolen” där han fick svara på ett 20-tal frågor av mer lättsam karaktär.

– Pär har gjort ett fantastiskt arbete för kommunen. Han har stor del i vårt goda företagsklimat. Ta bara vårt näringslivsprogram som utformas tillsammans med näringslivet. Det förekommer inte i alla kommuner, berömde Helena Öhlund.

Jevgenia Sarapova och Hugo Ebenfeldt, från Elevrådet på Älvsbyns gymnasium.

Jevgenia Sarapova och Hugo Ebenfeldt, från Elevrådet på Älvsbyns gymnasium.

FRAMTIDENS LEDARE: Jevgenia Sarapova och Hugo Ebenfeldt, från Elevrådet på Älvsbyns gymnasium, inbjöd företagarna till träff den 27 februari.

– Vi anordnar en Företagsdag, lite som en minimässa, där Älvsbyföretagen ges möjlighet att komma och presentera sig. Jag hoppas att ni kommer med jobberbjudanden, sa Hugo Ebenfeldt.

– Vår ambition är att göra Älvsbyn konkurrenskraftigt genom att skapa en bra framtid för ungdomarna i kommunen, förklarade Jevgenia Sarapova.

Magnus Granberg, platschef, och Jonas Nilsson, biträdande vaktchef, båda från Vidsel,

Magnus Granberg, platschef, och Jonas Nilsson, biträdande vaktchef, båda från Vidsel,

VAKT-JOBB: Magnus Granberg, platschef, och Jonas Nilsson, biträdande vaktchef, båda från Vidsel, berättade om Securitas bevakningsuppdrag för FMV, T&E på Vidsel Test Range.

 

 

LÅS OCH SÄKERHET:

Johannes Wiklund, Älvsby lås och säkerhet.

Johannes Wiklund, Älvsby lås och säkerhet.

har jobbat i 20 år i lås- och säkerhetsbranschen, senast med utgångspunkt från Piteå. Nu har han startat eget i Älvsbyn, företaget Älvsby lås och säkerhet.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.