Kyrkoherdeinstallation på Söndag

Vid högmässan Söndag den 5 februari hälsas Anna-Karin Thorngren Bergman välkommen som kyrkoherde i Älvsby församling.

20170103_kyrkoherde_01

Anna-Karin Thorngren-Bergman

Biskop Hans Stiglund och församlingens präster medverkar liksom ungdomskören River Village Gospel sjunger under ledning av Kerstin Hansson.

Anna-Karin Thorngren Bergman är ett välkänt namn i Älvsbyn. I alla fall när vi talar kyrkliga sammanhang.

Hon är själv döpt i Älvsby kyrka och har under sin uppväxt varit aktiv inom församlingens verksamhet.

Under de drygt 20 år hon tjänstgjort på orten har hon vid flera tillfällen firat högtider med församlingsborna, men nu på söndag stundar ett extra ceremoniellt firande vid högmässan.

Hon hälsas nämligen välkommen som ny kyrkoherde i Älvsby församling och blir därmed också församlingens första kvinna att tillträda tjänsten.

Varm i kläderna

Anna-Karin smygstartade som tillförordnad kyrkoherde redan i oktober 2015 och har parallellt med sin tjänst som präst och chef, studerat till kyrkoherde – en för henne ny roll som innebär mer övergripande ansvar, chefsuppgifter och mer administration.

Hon hoppas ändå kunna vara delaktig i församlingens olika verksamheter så gott det går.

– Först och främst är jag präst, och det vill jag fortsätta vara, säger hon.

Vid välkomnandet den 5 februari kommer församlingens präster att medverka i högmässan och enligt tradition när en kyrkoherde installeras, kommer också Hans Stiglund, biskop för Luleå stift, att närvara.

Efter högmässan blir det samvaro med lunchservering i Församlingsgården.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.