Kungörelse kommunfullmäktige Älvsbyns kommun

06 FEB 2017
Skrivet av :

KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder i förvaltningsbyggnaden Storgatan 27, Lokal Forsen, måndag den 13 februari 2017 kl 13.00, för behandling av nedanstående ärenden.

– Upprop
– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll
– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

♦ Delgivningar KF 2017-02-13
♦ Svar på interpellation (L) om gemensam skrivelse till Landstinget om ytterligare en ambulans m m
♦ Motion (sd) att kommunen upprättar ett återvändarteam
♦ Svar på motion (sd) – Undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares frånvaro
♦ Svar på motion (sd) – Införa en Förberedelseskola på prov i kommunen
♦ Svar på motion (L) – Sommarjobb, planteringar och utsmyckningar i vår kommun
♦ Svar på motion (sd) – nya förslag om placering av SÄBO (särskilt boende)
♦ Svar på medborgarförslag om sammanhållen turistinformation och översyn av kommunens hemsida
♦ Val av ersättare (s) i kommunstyrelsen och arbete och omsorgsutskottet
♦ Val av ledamot (s) och ordförande i Älvsbyns Fastigheter AB samt ersättare (s) i kommunala valberedningen
♦ Utbetalning av partistöd

                     

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Peter Eriksson, ordförande     Lilian Johansson, sekreterare

Här kan du ladda ner hela ärendeförteckningen som utskriftsvänlig PDF.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.