Från snickeri till kvalitetshus

16 FEB 2017
Skrivet av :
Älvsbyhus är ett av Norrbottens miljardföretag.

Älvsbyhus.

SPF Seniorernas i Älvsbyn bjöds på en intressant föreläsning av nuvarande VD Kent Johansson från Älvsbyhus.
Berättelsen om familjeföretaget som genom långsiktighet och rationell produktutveckling byggt upp ekonomi och förutsättningar att kunna se framtiden med tillförsikt
Barndomskamraterna Gunnar och Göran Johansson från Norrfjärden satsade på Gunnars gård i ett lastbilsgarage på 200 kvadratmeter med inköpta snickerimaskiner som kapsåg, plan-och rikthyvel mm. 1944 startades företaget Norrfjärdens Träförädling med tre anställda för tillverkning av inredningar till hus och lägenheter.
Företagandet hos Göran och Gunnar präglades av prismedvetenhet och leveranstrohet som var till beställarens belåtenhet.
Kundkretsen växte snabbt och diskussion om utbyggnad i Norrfjärden eller annan plats började föras.
Dåvarande Älvsby köping såg möjligheterna till nya arbetstillfällen och 1954 flyttade företaget till Älvsbyn där tomt köptes på Altuna industriområde. Förutom industrilokaler byggdes företagets första sågverk för sågning till snickeriet.
I Älvsbyn blev ägarna Göran och Gunnar Johansson väl mottagna.
Med 1000 kvadratmeter nya lokaler gavs nya förutsättningar. Antalet anställda ökade snabbt med betryggande orderstock.
Funderingar på hustillverkning tilltog och 1959 inriktades byggstart för 4000 kvadratmeter industrilokal samt ny såganläggning.
Namnbyte skedde till AB Älvsbyhus och 1960 flyttade företaget till nya platsen.
Det första modulhuset levererades och allt fungerade. År 1961 såldes 30 hus och efterfrågan växte till över 100 villor per år.
1972 beslutade Gunnar Johansson att gå i pension och sålde sin andel och Donald och Dennis blev delägare i företaget.
1979 lämnade Göran Johansson över företaget till sönerna Donald VD och Dennis v VD
550 hus per år och omsättning 130 mkr och 330 anställda.
1981 såldes första huset till Finland och sex år efter hade 1000 hus levererats dit.
Företaget tillverkade 1991 713 hus men plötsligt 1993 blev störtdykning till 337 hus
Husfabriker i konkurs och många i malpåse.
År 1995 kom Rune Andersson in som hälftenägare
Nya fabriker har bygds i Bjärnum (Norra Skåne), Vårberg utanför Karlstad samt Finland för att klara dagens behov av 21 hus per vecka. För närvarande har Älvsbyhus 309 anställda. Till dags dato har 40000 hus levererats.
Företagets mål att utveckla, sälja och tillverka attraktiva färdigmonterade trähus av hög kvalitet till marknadens nöjdaste kunder samt satsning på en låg energiförbrukning exempelvis villa 100 kvadratmeter c:a 7400 kWh.
Företaget investerar 50 miljoner i sina fabriker för ändrad tillverkning av 40 cm tjocka väggar vilket resulterar i minskad energiförbrukning
Med spänt intresse följde mötesdeltagarna föredragningen om ett företag som trots sitt nordliga läge är marknadsledande inom småhustillverkningen
Ordföranden tackade Kent för ett trevligt föredrag och önskade företaget fortsatt framgång
Den trevliga träffen avslutades med gott kaffe och bordsdiskussioner om dagens ämne.
Per Nilsson

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.