Markägarna kommer att informeras.

Boliden har fler områden i Älvsbyns kommun som av bolaget betraktas som intressanta.