65 miljoner till nya reservat i Norrbotten

09 FEB 2017
Skrivet av :
Foto: Camilla Carlsson

Foto: Camilla Carlsson

Regeringens satsning på naturskydd och åtgärder för värdefull natur fortsätter. Under 2017 kommer fler områden kunna bevaras för naturupplevelser och en långsiktigt god miljö i Norrbotten. 

I år kommer värdefull natur till ett värde av 65 miljoner kronor kunna skyddas i Norrbotten. Pengarna kommer att gå till att ersätta markägare i planerade naturreservat.
– Bevarande av värdefull natur är en hörnsten i regeringens naturvårdspolitik och utgör en mycket viktig del i arbetet för att bevara den biologiska mångfalden i landet. Samtidigt som vi skyddar utrotningshotade arter bygger vi också en infrastruktur av skyddad natur som utgör en värdefull resurs för friluftsliv och turism, säger Per-Anders Jonsson, enhetschef vid Länsstyrelsens naturskyddsenhet.

Utöver medel till att ersätta markägare får Länsstyrelsen även bidrag till handläggartjänster, som bland annat kommer att användas för att slutföra reservatsbildning i områden där markfrågorna är lösta.
När det gäller förvaltningen av de områden som redan är naturreservat eller nationalparker får Länsstyrelsen 19 miljoner, vilket är något mer än 2016.
– Vi kommer bland annat att avsluta några projekt som påbörjades under 2016, till exempel i naturreservaten Vittjåkk-Akkanålke och Dundret, berättar Kjell Sundvall, enhetschef för Länsstyrelsens fältenhet.

Källa: Länsstyrelsen Norrbotten

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.