65 miljoner till nya reservat i Norrbotten

09 FEB 2017
Skrivet av :
Foto: Camilla Carlsson

Foto: Camilla Carlsson

Regeringens satsning på naturskydd och åtgärder för värdefull natur fortsätter. Under 2017 kommer fler områden kunna bevaras för naturupplevelser och en långsiktigt god miljö i Norrbotten. 

I år kommer värdefull natur till ett värde av 65 miljoner kronor kunna skyddas i Norrbotten. Pengarna kommer att gå till att ersätta markägare i planerade naturreservat.
– Bevarande av värdefull natur är en hörnsten i regeringens naturvårdspolitik och utgör en mycket viktig del i arbetet för att bevara den biologiska mångfalden i landet. Samtidigt som vi skyddar utrotningshotade arter bygger vi också en infrastruktur av skyddad natur som utgör en värdefull resurs för friluftsliv och turism, säger Per-Anders Jonsson, enhetschef vid Länsstyrelsens naturskyddsenhet.

Utöver medel till att ersätta markägare får Länsstyrelsen även bidrag till handläggartjänster, som bland annat kommer att användas för att slutföra reservatsbildning i områden där markfrågorna är lösta.
När det gäller förvaltningen av de områden som redan är naturreservat eller nationalparker får Länsstyrelsen 19 miljoner, vilket är något mer än 2016.
– Vi kommer bland annat att avsluta några projekt som påbörjades under 2016, till exempel i naturreservaten Vittjåkk-Akkanålke och Dundret, berättar Kjell Sundvall, enhetschef för Länsstyrelsens fältenhet.

Källa: Länsstyrelsen Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.