Åtta lodjur får fällas

26 JAN 2017
Skrivet av :

20161105_lodjur_puff

Länsstyrelsen har idag beslutat om årets licensjakt som har delats in i två jaktområden. Jakten får bedrivas från och med den 1 mars 2017 till och med den 15 april 2017, eller då jakten avlyses i respektive område.

Fyra lodjur får under jaktperioden fällas ovan odlingsgränsen och fyra lodjur nedan odlingsgränsen. I beslutet har man eftersträvat en rättvis fördelning mellan områdena, menar Magnus Enbom, som är rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Norrbotten.

– Med ett motorfordon får man endast spåra och ringa in ett lodjur på befintliga vägar och skoterleder. Ovanför odlingsgränsen är vägnätet glesare så vi har därför valt att dela in länet i två jaktområden så att man parerar för de olika förutsättningar som råder inom länet, säger Magnus Enbom.

Nytt för i år är att Länsstyrelsen beslutat tillåta typgodkända lo-fällor i årets jakt.

– Det har sedan länge funnits önskemål om detta ute i länet, berättar Magnus Enbom.

Licensjakten får inte förekomma inom skyddade områden där föreskrifterna förbjuder rovdjursjakt.

Länsstyrelsens naturmiljöenhet har i år ett och samma telefonnummer för två olika tjänster med olika knappval. Dels ska jägare kunna lyssna av aktuella uppgifter om återstående kvot. Dels ska man på samma nummer kunna rapportera in påskjutet eller fällt lodjur. Det aktuella telefonnumret är 010-22 55 771.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.