Nya regler för småviltsjakt

jakt

FOTO: STERLING NILSSON

I vår träder den nya förordningen om förtur i småviltsjakt på statlig mark i kraft. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har presenterat ett förslag på hur den nya lagen ska tillämpas.

FOTO: FRIDA SANDMAN

FOTO: FRIDA SANDMAN

Enligt ett regeringsbeslut ska rennäringsförordningen förändras så att jägare bosatta i Sverige får företräde till jakt på statlig mark. Beslutet följer efter en lång debatt om utländska jägares rätt att jaga i svenska fjällen och förändringen träder i kraft 1 april 2017.
De tre länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län har i samråd med Jordbruksverket enats om inriktning. Den nya förordningen kommer tillämpas enligt följande under 2017/18:

  • Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen ska upplåtas till jakt för svenska medborgare och EU-medborgare med närmare anknytning till Sverige – det vill säga äger fastighet i Sverige, har anställning i Sverige eller bedriver näringsverksamhet i Sverige.
  • Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen får upplåtas till övriga efter den 15 september.
  • När det gäller de med närmare anknytning till Sverige, så kommer länsstyrelserna under början av 2017 att ta fram en rutin för hur dessa medborgare ska ansöka om tillstånd för att kunna köpa sina jaktkort.
  • Efter den 15 september innebär förslaget i princip samma regler för jakt som gäller idag.

Effekten av den tillämpning som länsstyrelserna kommer att arbeta efter innebär att jägare bosatta i Sverige och de med nära anknytning till Sverige ges förtur till jakt under de första cirka tre veckorna, det vill säga den period som idag har ett högt jakttryck.
Tillämpningen innebär även att utländska jägare ges en möjlighet att jaga i de svenska fjällen senare under hösten. Detta kommer också att gynna besöksnäringen med en förlängd säsong med besökande jaktgäster.
– Vår tillämpning kommer att öka jaktmöjligheterna för svenska jägare under hösten och tar inte heller helt bort möjligheten till jakt för utländska jägare, säger Erik Gustavsson, chef Naturresurs- och rennäringsenheten, Länsstyrelsen Norrbotten.

 

Källa: Länsstyrelsen Norrbotten

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.