Hjärtstartare till Älvåkra

På tisdagen överlämnade Räddningstjänsten i Älvsbyn via Margareta Lundberg, en hjärtstartare till ÄIF på Älvåkra idrottsplats.

2016126_hjstartaif_puff

Margareta Lundberg, Anki Sundin, Viktor Nilsson, Pontus Andersson, Natmark Ebo, Viktoria Wiklund.

Tanken är att den skall finnas tillgänglig vid Älvåkragrillen som är öppet sent alla dagar.

På plats att ta emot hjärtstartare fanns Anki Sundin aktivitets ansvarig ÄIF hokey , Viktor Nilsson, Pontus Andersson, Natmark Ebo, Viktoria Wiklund ÄIF styrelse och ungdomsledaransvarig.

Detta för att säkra upp den näst mest besökta platsen inom Älvsbyns Kommun. Det är bara Storforsen som har fler besökare än Älvåkra.

Sedan kommer Margareta Lundberg från räddningstjänsten att genomföra utbildning med alla ungdomsledare i HLR och användning av hjärtstartare/defibrillator.

I dag finns det väldigt många hjärtstartare runt om i Älvsbyns Kommun och man kan gå in på Hjärtstartaregistret för att söka upp platser där de finns.

I Älvsbyn har Byaföreningarna också sett till att det finns ute i byarna och att utbilda sig i HLR o i handhavandet av en hjärtstartare tar inte mer än 1,5 tim och bör ske 1 gång/år men i alla fall minst vart 4:e år.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.