Antalet döda i bränder minskar

Detta är en ny trend, under 2016 har hittills 105* personer omkommit vid brand. Det är hittills något färre än förra året och vi ser en minskning av antalet omkomna de senaste tio åren.

 

De senaste tio åren ser vi en nedåtgående trend, även om det mellan enskilda år kan vara stora variationer.
Mellan 1999-2008 omkom i genomsnitt 131 personer per år. De tio senaste åren (2007-2016) är motsvarande siffra 110* personer per år. Det är en minskning med 16 procent.

Personer över 65 år överrepresenterade
Det har, under många år, framförallt varit den äldre delen (65+) av befolkningen som löper störst risk att dö i bränder även om risken minskar.
Befolkningen blir äldre och antalet personer över 65 kommer att blir fler enligt prognoser från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD.

Även under 2016 är det främst äldre personer som omkommit vid bränder, nästan hälften är äldre än 65 år. Att bo kvar i sitt hus eller en lägenhet kan vara en trygghet för många äldre, men det innebär också risker om man inte kan hantera riskerna med bränder.

– Våra äldre behöver ha ett bättre och mer individanpassat brandskydd för att få en acceptabel brandsäkerhet.
Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt räcker tyvärr inte att rädda de flesta av de människor som idag skadas allvarligt eller dör i bränder.
För att rädda dessa, framförallt äldre personer, behövs andra åtgärder som kan rädda människor med begränsad förmåga att själva släcka en brand eller ta sig ut om det börjar brinna, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

– Det är verkligen en utmaning att förhindra att färre dör i bränder. Samtidigt ser vi nu att fler och fler räddningstjänster tar initiativ till att förbättra brandskyddet för dem som bäst behöver det.
Samhället behöver kliva in och stötta äldre, människor med funktionsnedsättning eller missbrukare.
Den medvetenheten börjar sprida sig och hälften av kommunerna har i någon grad anpassat brandskyddet efter individens behov, säger Anders Lundberg, brandingenjör vid MSB.

Minskning med en tredjedel till 2020
År 2010 sattes målsättningen om att minska antalet människor som dör i brand med en tredjedel.
Det innebär att i snitt ska antalet omkomna minska med 40 personer per år.
Utvecklingen skulle då gå från ca 120 till 80 döda per år. Även om det är svårt att bryta trenden från de senaste tio åren är den långsiktiga trenden positiv.

Brandvarnare räddar liv
De månader då flest personer omkommer är i december och januari och vi vill så här inför jul med mycket matlagning och tända ljus åter påminna om vikten av brandvarnare. Om du inte testade din brandvarnare på brandvarnardagen den 1 december är det hög tid att göra det nu.

*) Siffran är prelimimär och från 21 december 2016. Antalet kommer att uppdateras.

Källa: Pressmeddelande MSB
Läs mer här. 

logo_msb_200
logo_bs_200

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.