Älvsby församling ser hoppfullt på kommande år

20 DEC 2016
Skrivet av :

 

anna-karin-thorngren-bergman-och-stefan-hortlund
Älvsby församling minskar i medlemsantal, ändå väljer man att öka bemanningen. En ny pedagogtjänst är inrättad och utöver den väntar flera tjänster på att tillsättas. – Vi kan inte blunda för det faktum att församlingen krymper, men vi gläds åt de medlemmar vi har, säger T.f kyrkoherde Anna-Karin Thorngren Bergman som ser hoppfullt på kommande år.
En ny församlingspedagog, diakon och en delad prästtjänst. Ansökningstiden går ut här i dagarna och kyrkorådets ordförande Stefan Hortlund hoppas att tjänsterna är tillsatta redan första kvartalet 2017. Älvsby församling gasar på – och fokuserar på allt det positiva framtiden har att ge.

Kyrkorådets Ordförande Stefan Hortlund.

Kyrkorådets Ordförande Stefan Hortlund.

-Vi har hittat en väg framåt och det är bra, dessutom fanns det möjlighet även budgetmässigt att inrätta en helt ny tjänst, förklarar Stefan.

-Det är spännande, vi håller på att bygga upp ett nytt arbetslag, tillägger T.f kyrkoherde Anna-Karin Thorngren Bergman, och förtydligar att hon vill hitta en stabil grund som verksamheten kan utvecklas ifrån. Hon förklarar att arbetslaget varit underbemannat under en period, dels på det diakonala området, men även på präst- och musiksidan. Trots detta har Anna-Karin sett ett stort engagemang bland de anställda, särskilt riktat mot just barn- och familjeverksamhet och hur hon då kommit till insikt, att ingen hade det som huvudinriktning på heltid. Tanken på en ny pedagogtjänst började växa fram och med den en strävan att långsiktigt kunna möta barn i alla åldrar.
– Det behövdes ta ett samlat grepp kring barn- och familjeverksamheten helt enkelt, förklarar Anna-Karin.

Tanken med den nyinrättade pedagogtjänsten är att hitta vägar att nå ut till barn och deras familjer som en naturlig del under året. De verksamhetsgrupper som finns idag är välbesökta och det råder en enighet från både personal och kyrkoråd att vidareutveckla församlingen och se den växa.

Tillförordnad kyrkoherde Anna-Karin Thorngren Bergman.

Tillförordnad kyrkoherde Anna-Karin Thorngren Bergman.

-Vi tittar givetvis bakåt och värnar om våra traditioner, men vi blickar också framåt, säger Anna-Karin och förklarar att församlingen nu ser över

behoven och kartlägger var resurserna behövs som mest. Hon menar att kyrkan kan vara ett bra komplement till de sportaktiviteter som finns på orten.

– Vi erbjuder så mycket mer än mässor och söndagsgudstjänster, säger hon och passar avslutningsvis på att berömma de förtroendevalda för deras lyhördhet och engagemang i församlingsarbetet.

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.