Ungdomstinget: Spännande saker på gång

23 NOV 2016
Skrivet av :

ut-2

Egna datorer till alla elever plus nya stolar och bord. Det står högt på önskelistan bland eleverna i årskurs 6-9 på Älvåkraskolan och Vidsels skola. De önskar också samlingsplatser och fler aktivitetsmöjligheter på skolgårdarna. Kanske är en del spännande saker på gång..?

Det är främst på Älvåkraskolan som problemet med trasiga och illa fungerande datorer är som störst. I Vidsel är skadegörelsen mindre och där fungerar lösningen med datasalar ganska bra.
Egna datorer till eleverna är på gång. Förhoppningsvis till nästa läsår.
– Men vi måste samtidigt anpassa undervisningen till virtuella klassrum, portaler och så vidare. Många saker ska stämma. Det är därför vi har gjort en IKT-plan, berättade Crister Lundgren, IT-chef (IKT är en förkortning för Informations- och KommunikationsTeknik).
Däremot var elevernas klagomål på skolans trådlösa nät, Wifi, en överraskning.
– Det borde inte vara något problem. Allt är anpassat och ska ha kräm nog för tusen användare. Men jag får titta på det. Bra att ni informerar mig.
Vad beträffar samlingsplatser så kanske Älvsby IF har en lösning på gång. De vill bygga om ena delen av byggnaden på Älvåkra som nu innehåller klubbrum och omklädningsrum och starta ett kafé. En samlingsplats även för ungdomar som inte idrottar.

Nya elevskåp på Älåkraskolan är också på gång.
Under Ungdomstinget presenterades flera idéer till aktiviteter på skolgårdarna; klätterbana, fotbolls- och bandyplaner, baseball-plan och mycket annat. Helena Öhlund tipsade om att Älvåkra får nytt konstgräs.
– Då kanske vi kan använda den gamla mattan till att göra bra saker på skolgårdarna som i dag mest består av asfalt.
Vad beträffar nya möbler föreslog Ungdomstinget att elever och lärare tillsammans sätter sig ner och diskuterar behoven för att sedan presentera ett förslag.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.